Sökning: "litteraturvetenskap metod"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap metod.

 1. 1. "Kvart-i-ge-upp" : Dåtid, nutid och framtid i Tone Schunnessons Dagarna, Dagarna, Dagarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Lova Rudin; [2022]
  Nyckelord :Revolutionär tid; Revolutionary Time; Tone Schunnesson; Dagarna; Fanny Söderbäck; Julia Kristeva; Luce Irigaray; Skillnad; Difference; Krononormativitet; Gerard Genette; Narratologi; Analeps; Förlåtelse; Tid; Time; Dåtid; Nutid; Framtid; Dag; Natt; Cyklikalitet; Cykliskt tid; Linjär tid; Linjäritet; Feministisk tid; Amelie Björck; Mara Lee; Förändring; Lögn; Spegel; Mimesis; Förskjutning; Förhandling; Låst framtid; Mönster; Grammatik; Kropp; Affekt; Sinnlighet; Sinnligt; Tempus; Feminism; Bibbs; Relation; Cirkel; Spiral; Natur; Kvinnlig tid; Women s Time; Cykler; Patriarkatet; Kristeva; Irigaray; Söderbäck; Schunnesson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En undersökning av manifestationer av revolutionär tid i Tone Schunnessons Dagarna, Dagarna, Dagarna, utifrån Fanny Söderbäcks beskrivning av konceptet i hennes Revolutionary Time: On Time and Difference in Kristeva and Irigaray. Uppsatsen utreder förekomsten av det som Söderbäck kallar revolutionary time (i uppsatsen revolutionär tid) och vilken effekt dessa manifestationer får på läsningen av Schunnessons roman, utifrån en narratologisk och tematisk metod. LÄS MER

 2. 2. Herrarnas rum i Sofi Oksanens roman Utrensning : En narratologisk motivstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Theréze Mentzer; [2022]
  Nyckelord :Oksanen; Utrensning; narratologi; motivstudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen Herrarnas rum i Sofi Oksanens roman Utrensning – En narratologisk motivstudie bygger på en analys av romanen Utrensning. Med hjälp av litteraturteoretikern Gérard Genettes narratologiska metod söks svar på om det genom att se på en romans struktur och berättande går att få vägledning i vad som driver en läsare att fortsätta läsa. LÄS MER

 3. 3. Lärares och elevers uppfattningar om hur fysisk aktivitet under skoldagen påverkar elevers lärande : En kvalitativ undersökning om lärares och elevers egna uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jesper Augustsson; Martin Georgsson; [2021]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; puls för lärande; rörelsepaus; lärande;

  Sammanfattning : Inledning Elever rör sig alldeles för lite i dagsläget. Många menar att den fysiska inaktiviteten har en negativ påverkan på elevers lärande, att elever som rör sig mindre har svårare för att prestera i skolan. LÄS MER

 4. 4. "Att konstruera ett helvete." : En komparativ läromedelsanalys i Svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karlsson Amanda; [2019]
  Nyckelord :läromedelsanalys; innehållsanalys; svenska 2; litteraturvetenskap; komparativ metod;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att genom en komparativ analys se vilka författare och verk som var gemensamma för två läromedel i Svenska 2. Uppsatsen skulle också undersöka vilka uppgifter som fanns till de gemensamma textutdragen samt om det fanns likheter och skillnader kring dess innehåll. LÄS MER

 5. 5. "Varför handlar det inte om oss?" : En intersektionell diskursanalys av skönlitteratur i läroböcker i kursen Svenska som andraspråk 3

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Fanny Bjarke; [2019]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; läromedel; läroböcker; styrdokument; CDA; kritisk diskursanalys; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolverket ställer i kursplanen i Svenska som andraspråk 3 tydliga krav på att skönlitteraturen i kursen ska vara skriven av både kvinnor och män och komma från olika kulturer och tider. Eftersom majoriteten av lärarna i Svenska som andraspråk enligt Skolverket inte är behöriga i ämnet, alternativt inte har läst litteraturvetenskap, ställer detta höga krav på att läroböckerna erbjuder skönlitteratur med en stor diversitet för att nå upp till kraven i kursplanen. LÄS MER