Sökning: "litteraturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 595 uppsatser innehållade ordet litteraturvetenskap.

 1. 1. Genuserfarenheter och kulturellt identitetsskapande i Monica Alis Brick Lane

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Adam Basson; [2019]
  Nyckelord :Brick Lane; kulturell identitet; genus; diaspora; bildningsroman; Bildungroman; etnicitet; förtryck; Monica Ali; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This project investigates ethnic and gendered oppression in relation to the construction of cultural identity in the Bangladeshi diaspora as it is depicted in Monica Ali’s novel 'Brick Lane'. I read Ali’s novel as a 'feminist Bildungsroman' with the key focus on how the female migrant protagonist Nazneen’s changing self-conception and construction of a new identity in London leads her to liberation from patriarchal structures in the diaspora. LÄS MER

 2. 2. Romanens soundtrack - Musikens roll i Juno & Juliet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Jill Wiberg; [2019]
  Nyckelord :music; novel; irish literature; youth literature; julian gough; juno and juliet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En egen simbassäng - om skevhet, gurlesk och skam i Den amerikanska flickan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Agnes Stenqvist; [2018]
  Nyckelord :gurlesk; skevhet; skam; Monika Fagerholm; Maria Margareta Österholm; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Homosexualitet i ungdomslitteraturen : En komparativ litteraturstudie om homosexualitet i ungdomslitteraturen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Persson; [2018]
  Nyckelord :homosexualitet; ungdomslitteratur; normkritisk undervisning; heteronorm; didaktik; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This essay treats the subject of homosexuality in Young Adult literature, this is done by a comparative book-study from the British author Aidan Chambers book Dance on my grave (1982) and the Swedish author Anna Ahlunds book Du, bara (2016). Both books have a homosexual protagonist as their main character. LÄS MER

 5. 5. ”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viyan Yousef; [2018]
  Nyckelord :Literary studies; multicultural education; postcolonial feministic theory; postcolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; in-betweenship; identity; belonging; Litteraturvetenskap; mångkulturell undervisning; postkolonial feministisk teori; postkolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; mellanförskap; identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. LÄS MER