Sökning: "liv utanför"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade orden liv utanför.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av emotionell bearbetning efter svåra möten inom prehospital vård

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Julia Klinga; Sadia Hassan; [2022]
  Nyckelord :Emotional; empathy; experience; prehospital care; challenges; Emotionell; empati; erfarenhet; prehospital vård; utmaningar;

  Sammanfattning : Background: Prehospital care is performed by the health care staff outside of hospital settings. In prehospital care, patient situations can be life-threatening, acute or non-urgent with limited time for assessments of the patient. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling för vem?: En studie av Skogsupprorets förståelse av konflikten mellan samer och skogsindustrin i Sveriges hållbara omställning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Saga Pilblad Hjerpe; [2021-07-09]
  Nyckelord :grön kolonialism; hållbar omställning; kapacitetsrättvisa; markanvändningskonflikt; motståndsrörelse; samer; samisk miljörättvisa; skogsbruk;

  Sammanfattning : Sverige ställer just nu om till en hållbar utveckling där ingen ska lämnas utanför. På grund av omställningen har utvinning av naturresurser i Sápmi ökat. Skogsråvaror har en betydande roll i omställningen, vilket medfört att befintliga markanvändningskonflikter mellan samer och skogsindustrin har intensifierats. LÄS MER

 3. 3. Effekten av tidig hjärt-lungräddning vid hjärtstopp utanför sjukhus : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Karlsén; Mladenka Dimic; [2021]
  Nyckelord :Automatic external; Bystander; Cardiac arrest; Cardiopulmonary resuscitation defibrillator; Prehospital; Automatisk extern defibrillator; Hjärt-lungräddning; Hjärtstopp; Prehospital; Åskådare;

  Sammanfattning : Hjärtstopp sker oftast utanför sjukhus, långt ifrån avancerad sjukvård. För varje minut som går utan behandling minskar chansen att överleva avsevärt. Sju av tio personer som drabbats av hjärtstopp får hjärt-lungräddning innan ambulans är på plats. LÄS MER

 4. 4. Ta EPA-jäveln och dra utåt helvete, så är det bra efter en stund… : En kvalitativ fallstudie om högstadiepojkarsuppfattning av maskulinitetsnormer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karin Larsson Salander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur högstadiepojkar i en specifik skola påverkas av maskulinitetsnormen och vad skolan kan göra för att dessa pojkar ska få större möjlighet att agera utanför begränsande könsmönster.  Studien svarar på frågeställningarna: -På vilket sätt uppfattar högstadiepojkarna att maskulinitetsnormerna påverkar deras liv? -Hur visar sig maskulinitetsnormerna bland dessa pojkar? Studien är en kvalitativ fallstudie som bygger på intervjuer med 11 pojkar på högstadiet. LÄS MER

 5. 5. Den exkluderande inkluderingen? : Livsberättelser från sju före detta elever i resursskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Engström; Sofia Gylén; [2021]
  Nyckelord :inkludering; livsberättelser; resursskola; stöd; unga vuxna; övergångar;

  Sammanfattning : Inkludering är ett centralt begrepp i specialpedagogiken. Förutsättningar att utgå från varje individs behov och förutsättningar gör att inkluderingsidealet kan uppfattas som ett svåruppnåeligt ideal i dagens skola. LÄS MER