Sökning: "live case"

Visar resultat 1 - 5 av 729 uppsatser innehållade orden live case.

 1. 1. Women Representation in Politics: A Case Study of Afghan Women

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moazima Stanikzai; [2021-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is known that women’s participation is less than men in Muslim countries and especially in Afghanistan. In order to know the reasons behind women’s less contribution in politics, this thesis focuses on women’s perceptions and experiences about their situation, using a qualitative approach. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkring utifrån ett principal-agentperspektiv inom städbranschen En fallstudie om gemensamma mål på ett städföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arabel Maloney; Lovisa Torstensson; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid städ av offentliga miljöer finns det en allmän uppfattning av att kvaliteten inte lever upp tillde förväntningar som finns. Detta är något som är problematiskt för städföretag. LÄS MER

 3. 3. WHAT LINKS LACK OF MERITOCRACY TO CORRUPTION? A study of the public administration in Kosovo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lirigzon Karaqica; [2021-06-14]
  Nyckelord :Meritocracy; Corruption; Public Procurement; Causal Mechanisms;

  Sammanfattning : The organization of the public administration has been a subject of debate since the time of former US. President Woodrow Wilson (1887). The focus has been on whether the civil servants should be politically appointed or recruited based on their merits. LÄS MER

 4. 4. TIVOLI I DEN NYA STADEN - Folkliga kulturvärden i en förändrad stadsbild

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Carl Johannesson; Hanna Sjöman; [2021-05-03]
  Nyckelord :Traveling fair; City planning; Space; Tradition; Tivoli;

  Sammanfattning : This essay examines how ideas that guide current city planning affects traveling fairs and the so called tivoli tradition and its representatives in Sweden. The analysed material includes qualitative interviews with tivoli representatives and one person working with city planning. LÄS MER

 5. 5. Bara fysisk distans? – En kvalitativ intervjustudie om hälso- och sjukvårdskuratorers upplevelser av stödsamtal över videolänk under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Fasth; Astrid Rundberg; [2021-01-27]
  Nyckelord :covid-19; health social workers; telehealth; professional-patient relationship;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe the experience of health social workers who have worked with telehealth counselling during the Covid-19-pendemic. A qualitative study was undertaken and seven interviews were implemented. Our empirical data was analysed and compared with previous research and theories. LÄS MER