Sökning: "live-coding"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet live-coding.

 1. 1. Livekodning : Livekodarens praktik: svårt men enkelt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Björn Gärdin; Mattias Back; [2017]
  Nyckelord :Livekodning;

  Sammanfattning : Livekodning är en unik del inom världen av programmering. Då denna praktik är relativt ny så har den inte hunnit utforskas sig på samma sätt som de äldre praktikerna vi är vana vid. LÄS MER

 2. 2. Live Programming for Mobile Application Development

  Master-uppsats, Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Paolo Boschini; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Live Programming is a style of programming where the result of editing code can be immediately seen. This approach differs from the traditional edit-compile-run development model, as it reduces the gap between the meaning of the program representation and its behaviour. LÄS MER

 3. 3. Procedural Sequencing : a New Form of Procedural Music Creation

  Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sandström Göran; [2013]
  Nyckelord :procedural; music; generative; algorithmic composition; tracker sequencer; live-coding;

  Sammanfattning : With increased availability of smartphones, game consoles and computers with capabilities of synthesizing procedural music in real time comes the challenge of realizing new tools for generative music composition for games, inter-media art and musical live performance.This work defines a new method of creating music, “procedural sequencing”, and it presents a musical software that attempts to solve some of the design challenges of bridging interactive elements and more traditional tools for music composition. LÄS MER