Sökning: "lived world"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden lived world.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 2. 2. Emergency Distance Teaching during the first year of the Covid-19 pandemic : Narratives from upper secondary school teachers in Sweden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria von Zweigbergk; [2021]
  Nyckelord :Emergency Distance Teaching; Distance Education; Covid-19 pandemic; Teacher-Student relationship; Connectedness; School management; Transdisciplinary;

  Sammanfattning : Background: In March 2020, because of the Covid-19 pandemic, suddenly and completely unexpected, governments worldwide replaced face-to-face education with emergency distance teaching. Studies showed that students and teachers, in general, had been negatively affected by the strategy. LÄS MER

 3. 3. När "håll i, håll ut, håll avstånd" inte längre fungerar. En innehållsanalys av Region Skånes Facebookinlägg under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Malin Hansen; Wilma Frennfelt; [2021]
  Nyckelord :Message fatigue; pandemic fatigue; budskapströtthet; hälsokommunikation; pandemikommunikation; strategisk kommunikation; covid-19; WHO; World Health Organization; Region Skåne; Facebook; Social Sciences;

  Sammanfattning : As of now, we have lived with the Covid-19 pandemic and its accompanying restrictions, recommendations and messages for over a year. The constantly repeated messages about the same topic has resulted in people tiring of following restrictions and paying attention, which is what the WHO describes as pandemic fatigue. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av delirium. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Adam Jonsson; Leila Maye; [2021]
  Nyckelord :Delirium; experience; patient; review.; Delirium; erfarenheter; litteraturstudie; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium är en neuropsykiatrisk störning som främst påverkar förmågan att meningsfullt uppmärksamma och tolka stimuli. Tillståndet upplevs ofta som mycket skrämmande och förvirrande, med långt bestående minnen av upplevelsen som kan vara mycket plågsamma. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 and dogs : seroprevalence in dogs in Sweden, concerns among their owners and development of the method COVID-19 SIA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frida Österberg; [2021]
  Nyckelord :covid-19; SARS-CoV-2; coronavirus; dog; canine; zoonosis;

  Sammanfattning : Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the third coronavirus to cause an epidemic or pandemic in the 21st century. In the beginning of January 2021 almost 88 million cases of covid-19 have been reported to World Health Organization (WHO) and more than 1.8 million people have died. LÄS MER