Sökning: "liveproduktion"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet liveproduktion.

  1. 1. Welcome Europe

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

    Författare :Malin Jakobsson; [2018]
    Nyckelord :Bildproduktion; liveproduktion; Eurovision Song Contest; utveckling; datainsamling; jämförelse.;

    Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka samt analysera klipptekniker och kameraarbete genom en jämförelse mellan Eurovision Song Contest år 2000 respektive år 2016. Detta för att visa på hur kamera och klippning påverkar bidrags konstnärliga uttryck samt diskutera en eventuell utveckling. LÄS MER