Sökning: "livet efter ett hjärtstopp"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden livet efter ett hjärtstopp.

 1. 1. När hjärtat slutar slå : Upplevelser av livet efter ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felicia Brauer; Maria Enfeldt; [2019]
  Nyckelord :Heart arrest; patient; quality of life; relative; survival.; Hjärtstopp; patient; livskvalitet; närstående; överlevnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga har blivit reducerad och inte kan tillgodose cirkulationssystemet med blod, vilket orsakar en cirkulationssvikt. Under 2017 räddades 1444 människor till livet efter ett plötsligt hjärtstopp. LÄS MER

 2. 2. När hjärtat stannar : Patienters upplevelser av hälsa efter att ha överlevt ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Serrander; Anneli Olsson; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; patienter; överlevare; hälsa och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppskattningsvis drabbas 8000 människor årligen av hjärtstopp i Sverige. Antalet som räddas till livet har ökat. Hälsan och livskvaliteten tycks vara relativt god men varierar kraftigt bland överlevarna. LÄS MER

 3. 3. En andra chans till livet eller en chans till ett annat liv- En litteraturöversikt om livet efter ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anita Qvist; Mika Carlstedt; [2019]
  Nyckelord :det dagliga livet; hjärtstopp; komplikationer; patientens perspektiv; personcentrerad vård; överlevare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Livet efter ett hjärtstopp - Hur mår familjen? : En litteraturstudie om övriga familljemedlemmars hälsa efter att en i familjen överlevt ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Angélica López; Sandra Larsson; [2019]
  Nyckelord :Hälsa; familj; hjärtstopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2017 rapporterades drygt 8000 hjärtstopp där 1444 människor räddades till livet. Trots överlevnad kan hjärtstoppet innebära en traumatisk upplevelse för både den drabbade och familjen. När någon i familjen drabbas av ohälsa kommer även övriga familjemedlemmar påverkas. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser och livskvalité efter att ha överlevt ett hjärtstopp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Saga Nilsson; Stina Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :cardiac arrest; experiences; literature review; patients; quality of life; hjärtstopp; litteraturöversikt; livskvalité; patienter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år. Även om överlevnaden har ökat det senaste decenniet så överlever endast cirka 600 personer av dessa 10 000. Hjärt-och kärlsjukdomar är den störst bakomliggande orsaken till dödsfall hos både män och kvinnor i Sverige. LÄS MER