Sökning: "livet efter gastric bypass operation"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden livet efter gastric bypass operation.

 1. 1. Personers erfarenheter av dagligt liv efter en Gastric ByPass-operation : En narrativ analys av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elina Westher; Victoria Wester; [2017]
  Nyckelord :blog; everyday life; experiences; gastric bypass; obesity; blogg; dagligt liv; erfarenheter; fetma; gastric bypass;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett hot mot folkhälsan och har ökat snabbt de senaste årtiondena. I Sverige utförs många operationer mot fetma vilket kan minska sjukdomsföljder samt ge en förbättrad livskvalitet. Det finns olika typer av överviktskirurgi där gastric bypassoperationen är den vanligaste. LÄS MER

 2. 2. Livet efter en gastric bypass-operation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Malin Fransson; Olivia Westerlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser efter en gastric bypass operation : Är gräset alltid grönare på andra sidan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Samrawit Alemayehu; Elin Tranchell; [2016]
  Nyckelord :Blog; experiences; gastric bypass; obesity; women; Blogg; fetma; gastric bypass; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste tjugo åren har förekomsten av fetma fördubblats i världen och räknas därför till en global epidemi och är ett stort folkhälsoproblem. I samband med detta har även det kirurgiska ingreppet gastric bypass blivit allt vanligare. LÄS MER

 4. 4. Att beskriva personers upplevelse av sin livssituation efter att ha genomgått en gastric bypass operation ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Angela Abrahamsson; Eva-Lena Hansson; [2016]
  Nyckelord :Gastric bypass; quality of life; experience; Gastric bypass; livskvalité; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är idag ett ökat världsproblem och följden är att flera genomgår viktminskningsoperationen gastric bypass. Det är viktigt att upplevelserna ur ett fysiskt, psykiskt och socialt synsätt belyses för att ge en ökad förståelse samt att hjälpa dem i rätt riktning. LÄS MER

 5. 5. En livsavgörande förändring : En intervjustudie om valet av att genomgå en gastric bypass operation samt den efterföljande livsstilsförändringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Persson; Lovisa Winberg; [2015]
  Nyckelord :Decisions; choices; lifestyle change; motivation; quality of life; gastric bypass surgery; Beslut; val; livsstilsförändring; motivation; livskvalitet; gastric bypass operation;

  Sammanfattning : Dagens samhälle kräver att varje enskild individ måste ta beslut över alla de val som vi ställs inför. När det gäller val som antingen gynnar eller missgynnar vår hälsa är möjligheterna idag oändliga. På grund av detta finns det många som ökar i vikt och därmed kan behöva hjälp med att göra en livsstilsförändring. LÄS MER