Sökning: "livet på 80-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden livet på 80-talet.

 1. 1. Böndernas nya värld : en uppföljande studie av tre gårdar i jordbrukets omvandling 1981–2019

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :jordbruk; bonde; livsform; nyliberalism; dispossession; förändring;

  Sammanfattning : Åren 1981–2 genomfördes en samtidsdokumentation av jordbruket på tre gårdar i Uppland. I den här uppsatsen återkommer jag till dessa tre med en vilja att förstå hur jordbrukets strukturrationalisering i den nyliberala eran påverkar livet på den individuella gården. LÄS MER

 2. 2. 80-talisten – framtidens chef - En studie om 80-talisters syn på sin chefsroll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Julia Ericsson; Elin Svensson; [2013-01-11]
  Nyckelord :Generation Y; Work-life-balance; 80-talister; Chefskap;

  Sammanfattning : Inom de närmsta åren kommer det att ske en stor generationsväxling på arbetsmarknaden. Många av Sveriges chefer kommer att gå i pension. En kartläggning från Svenskt Näringsliv visar att Sverige har de äldsta cheferna i Europa och enligt fackförbundet Ledarna är det allt färre unga människor som vill bli chefer idag. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av stigmatisering hos personer med HIV : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Persson; Stina Herbenö; [2013]
  Nyckelord :HIV; client; literature review; patient; person; stigma; experience; HIV; klient; litteraturstudie; patient; person; stigma; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag beräknas minst 40 miljoner människor leva med den kroniska sjukdomen HIV. När HIV blev känt under 80-talet ansåg många att det endast var homosexuella eller personer som levde ett promiskuöst liv som smittades vilket gjorde att de smittade behandlades illa och frystes ut från samhället. LÄS MER

 4. 4. Att närvara eller inte närvara : närståendes erfarenheter av närvaro på sjukhus vid akut omhändertagande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Eva Ankarling; Marja-Leena Heimonen; [2010]
  Nyckelord :resuscitation; family; presence; invasive procedures; trauma;

  Sammanfattning : Frågan om närståendes närvaro i akutrummet har varit aktuell sedan 80-talet. Denna fråga aktualiserades i samband med ett par händelser på Foote Hospital i Michigan, USA. Trots att det snart gått tre decennier är forskningen näst intill obefintlig inom området. LÄS MER

 5. 5. Rekommendera mera? : En studie om svenska aktierekommendationer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Andreas Sturesson; Tommy Björinge; [2009]
  Nyckelord :aktierekommendationer; effektiva marknader; EMH; finansiering;

  Sammanfattning : Att investera rätt är en fråga som bekymrat de flesta någon gång i livet. När, var och hur ska det investeraras för att skapa god avkastningen på det satsade kapitalet? Sedan 80-talet har svenskens placeringar och aktivitet på aktiemarknaden vuxit explosionsartat. LÄS MER