Sökning: "living roof"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden living roof.

 1. 1. Ekonomisk jämförelse av prefabricerad betong och korslimmat trä-Totalkostnad av materialen i stommarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Berglund; [2021]
  Nyckelord :Concrete; Timber Prefabricated concrete; Cross Laminated timber; Dimensioning; Loads; Steelpillar; CLT; Cost comparison; Hand calculations; Calculatis; Bidcon 3; Betong; Trä; Prefabricerad betong; Korslimmat trä; Dimensionering; Laster; Stålpelare; Kl-trä; Kostnadsjämförelse; Handberäkningar; Calculatis; Bidcon;

  Sammanfattning : Byggbranschen i sverige har ett mål att till 2045 uppnå noll nettoutsläpp av växthusgaser. I dagsläget såbyggs det vid större byggnationer mestadels med betongstomme, vilket har en hög koldioxidutsläpp vidnyproduktion. LÄS MER

 2. 2. Semi-extensiva gröna tak i urban miljö : växtkombinationer för växtbäddar med begränsat substrat

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Wiström Bolding; [2020]
  Nyckelord :gröna tak; semi-extensiva gröna tak; växtkomposition; ståndort; green roofs; semi-extensive green roofs; planting design;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om semi-extensiva gröna tak. I en tid där förtätning av staden där ofta de gröna miljöerna bebyggs är ett av de vanligare alternativen att lyfta upp en del av de miljöerna på taken. LÄS MER

 3. 3. Att leva under samma tak som sin dialysmaskinEn litteraturstudie om patienters erfarenheter av hemodialys i hemmet : Living under the same roof as your dialysis machine A literature study about patients experience of hemodialysis at home

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Carlsson; Agnes Simón; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Levande takmiljöer i framtidens städer : En undersökning om hur tak kan bidra till hållbara städer

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jonas Rissén; Ivan Matovic Söderström; [2020]
  Nyckelord :tak; hållbar utveckling; Globala målen; stadsbyggnad; förtätning;

  Sammanfattning : Världens städer växer i allt snabbare takt. Detta leder till en lång rad av utmaningar för samhället. Hur ska resurserna räcka till och hur formas staden på ett sätt som är bra för en allt större befolkning. LÄS MER

 5. 5. Publikum Nynäshamn: Social-ecological Architecture in Public Municipal Space

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jeff Ranara; [2019]
  Nyckelord :Nynäshamn; Stockholm; municipal building; social-ecological architecture; green roofs; green walls; assembly hall;

  Sammanfattning : Publikum Nynäshamn docks directly to the west façade of the existing 9 story municipal building with seven floors of open activity space. These surround a full-height atrium across which a two-floor living plant green wall provides the monumental living presence of nature and its ecosystem services in an office environment. LÄS MER