Sökning: "livmoder"

Visar resultat 16 - 20 av 43 uppsatser innehållade ordet livmoder.

 1. 16. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Minna Lindqvist; Fanny Leden; [2017-02-13]
  Nyckelord :Endometrios; kvinnors upplevelser; smärta; lidande; livskvalitet; bekräftelse;

  Sammanfattning : Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar cirka en av tio kvinnor och personer somfötts med livmoder världen över. Det behövs mer kunskap kring sjukdomen då drabbade idagsläget inte får tillräcklig hjälp av vården. Syftet med studien är att beskriva kvinnorsupplevelser av att leva med endometrios. LÄS MER

 2. 17. Endometrios påverkan på livskvalitet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Nordgren; Sanna Forsgren; [2017]
  Nyckelord :endometriosis; quality of life; endometrios; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som uppskattas drabba 10 procent av alla personer med livmoder i fertil ålder. Sjukdomen har setts påverka flera aspekter i livet och kan orsaka stort lidande hos individen. LÄS MER

 3. 18. Riket sal

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan; Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lode Kuylenstierna; Dag Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Rikets sal; Dag Kuylenstierna; Lode Kuylenstierna; Genetik; biologi; upplösningstillstånd; orginal; kopia; masteressä; fri konst; Adam och Eva; konst; enäggstvilling; essä; fiktion; kirali; Människan; Kungliga Konsthögskolan; Jesus Kristus; tvillingbror; Jönköping; Ryhov; tumör;

  Sammanfattning : Master essä skriven i relation till examensutställningen av tvillingskulpturen Homo digitalis på galleri Mejan. Rukets sal är även en kortare utdrag av filmprojektet; Mina sanna lögners historia som under 2017 är under utveckling år 2017 med stöd av Region Jönköpings Län. LÄS MER

 4. 19. Kvinnors upplevelser av tiden efter en hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Fernhag; Rebecka Kvisth; [2016]
  Nyckelord :emotionell påverkan; hysterektomi; information; kroppsbild; livskvalitet; stöd; upplevelse; body image; emotional impact; experience; hysterectomy; support; quality of life;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är ett operativt ingrepp där kvinnans livmoder avlägsnas helt eller delvis. Ingreppet är en av de vanligaste större gynekologiska operationer som genomförs. Hysterektomi tillämpas för att förebygga lidande, lindra symtom och för att bota sjukdom. Den kan även tillämpas akut vid svåra förlossningskomplikationer. LÄS MER

 5. 20. Påverkar kullstorleken smågrisens utveckling fram till födseln?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Isabelle Westergren; [2016]
  Nyckelord :livmoder; ägglossning; placenta; foster; kullstorlek; tillväxthämning; uterus; ovulation rate; placenta; fetus; litter size; intrauterine growth restriction;

  Sammanfattning : The aim of this literature review was to analyze if the number of fetuses in the uterus will have an effect on the development of the fetuses until birth. Breeding for larger litter size creates a possibility to increase the number of weaned piglets. LÄS MER