Sökning: "livmodercancer"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet livmodercancer.

 1. 1. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Victoria Saxe; [2019]
  Nyckelord :kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Sammanfattning : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. LÄS MER

 2. 2. När livet händer - Unga kvinnors upplevelser att leva med genmutation BRCA1 eller BRCA2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandy Abdolahad; Frida Bergerling; [2018]
  Nyckelord :BRCA1 2; unga kvinnor; livsvärld; upplevelser; livsbeslut; familjeplanering; cancer;

  Sammanfattning : Det finns flera olika typer av en bröstcancergen, två av dessa cancergener är BRCA 1 och 2. Dessa cancergener är ärftliga och risken för att utveckla bröst eller livmodercancer blir upp till 80 % när man är bärare redan vid 30 års ålder. LÄS MER

 3. 3. Vilken betydelse har val av progestagen-typ respektive behandlingsregim för bröstcancerrisk vid hormonersättningsterapi (HRT)?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nataliya Sinchugova; [2015]
  Nyckelord :hormone replacement therapy; breast cancer; hormonersättningsterapi; bröstcancer;

  Sammanfattning : Hormonersättningsterapi (HRT) används för att lindra vasomotoriska och urogenitala symtom associerade med klimakteriet. Eftersom behandling med enbart östrogen förknippats med endometriell hyperplasi och livmodercancer, tillsätts progestagener till östrogen-beredningar i HRT hos kvinnor med intakt livmoder för att motverka den proliferativa effekten av östrogen och förebygga cancerutveckling i livmodern. LÄS MER