Sökning: "livmoderhalscancer"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet livmoderhalscancer.

 1. 1. Faktorer som påverkar kvinnors sexuella hälsa vid livmoderhalscancer : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Jenny Morin; Kristina Ulander; [2019]
  Nyckelord :Sexuell hälsa; livmoderhalscancer; omvårdnad; faktorer; integrativ litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Kvinnors sexuella hälsa kan påverkas av olika faktorer och livmoderhalscancer är en av dem. Livmoderhalscancer uppkommer genom sexuell överföring av humant papillomvirus. Viruset leder till cellförändringar på kvinnans livmoderhals. LÄS MER

 2. 2. ”Det känns som att jag är ensam från midjan och uppåt” Negativa upplevelser av gynekologiska undersökningar hos de som undviker cellprovtagning

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maja Jerdén; Idamaria Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Pelvic exam; uterus; experience; cervical screening; non-attendance; thematic analysis; Gynekologiska undersökningar; livmoderbärare; upplevelse; screening för livmoderhalscancer; undvikande; tematisk analys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvinnors reaktioner och informationsbehov vid positivt HPV- resultat – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Ryberg; [2018-06-12]
  Nyckelord :Humant papillomvirus; informationsbehov; reaktioner; livmoderhalscancer screening; Human papillomavirus; information needs; reactions; cervical cancer screening;

  Sammanfattning : Background: Cervical cancer is the fourth most common cancer globally and a public health problem. It is caused by cervical lesions which is the result of a persistent infection with Human papillomavirus (HPV). HPV is a common sexually transmitted infection and affect almost all sexually active at some point. LÄS MER

 4. 4. Förebyggande ska vara betryggande : Vikten av information vid HPV-prevention

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Etienne Menot; Lisa Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Cervical cancer; Cervix neoplasms; Culture; HPV; Human papillomavirus; Information; Leininger; Sexual health; Shame Stigma.; Cellförändringar; HPV; Humant papillomvirus; Information; Kultur; Leininger; Livmoderhalscancer; Sexuell hälsa; Skam Stigma.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerrelaterade dödsorsakerna i utvecklingsländer. Humant papillomvirus (HPV) är ett sexuellt överförbart virus som kan, vid bestående infektioner, orsaka livmoderhalscancer. LÄS MER

 5. 5. I skuggan av cancern : Kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer eller äggstockscancer utifrån bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Victoria Johansson; Louise Andersson; [2018]
  Nyckelord :Blogs; Cervical cancer; Experiences; Ovarian cancer; Women; Blogg; Kvinnor; Livmoderhalscancer; Upplevelser; Äggstockscancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas 560 kvinnor av livmoderhalscancer och 700 kvinnor av äggstockscancer varje år. Detta påverkar kvinnornas livsvärld samt relationerna till sina närstående men även den intima relationen till partnern. LÄS MER