Sökning: "livsåskådning kristendomen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden livsåskådning kristendomen.

 1. 1. Kristendomsdiskurser i skolböckers behandling av livsfrågor - möjligheter och begränsningar i elevens livsåskådningsprocess : En textanalytisk undersökning av skolböcker utgivna efter 2011 års kursplan för åk 7-9 i ämnet religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elisabeth Moritz; [2013]
  Nyckelord :Skolböcker; Diskursanalys; Kristendom; Kristendomsdiskurser; Livsfrågor;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur kristendomen konstitueras när text i ett antal skolböcker utgivna efter 2011 års kursplan för åk 7-9 behandlar livsfrågor. Studien tar ansats i ett diskursanalytiskt perspektiv grundat i diskursteori samt John Deweys transaktionsbegrepp. LÄS MER

 2. 2. Sekulariseringen i Sverige : religionens ställning i det moderna samhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Havva Harmanci; [2010]
  Nyckelord :sekularisering; livsåskådning; kristendom; privatreligiositet;

  Sammanfattning : Förr hade religionen, i form av ”kyrkan mitt i byn” en given funktion i det svenska samhället. Kyrkan både organiserande och deltog i diskussioner om samhällets utveckling, ungdomens fostran, vård av äldre och sjuka och upprätthållandet av lag och ordning. LÄS MER

 3. 3. Livsåskådningar i religionsundervisningen : en granskning av livsåskådningar i läromedel med utgångspunkt i aspekterna utrymme, beskrivning och kunskapssyn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Andreas Backström; [2009]
  Nyckelord :religionsdidaktik; livsåskådning; livsåskådningsdidaktik; religionskunskap; gymnasieskolan; läromedel; läromedelsanalys; kunskapssyn;

  Sammanfattning : Religionsämnets utformning har sedan 1950-60-talet varit en del av en större politisk debatt i Sverige. Dagens kursplan för kursen Religionskunskap A på gymnasiet visar att eleverna både skall studera religioner och (icke-religiösa) livsåskådningar. LÄS MER

 4. 4. ETT + ETT + ETT = ETT : en förundersökning om gudsbilden bland vuxenstuderande vid Mjölby Komvux

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Anna Trosell; [2005]
  Nyckelord :gudsbild; gudsbegrepp; tro; trosbekännelse; livsåskådning; värderingsförändringar;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om den kristna gudsbilden. Kristendomen har en monoteistisk gudsbild men sammanfogar den till den treeniga bilden Gud Fader, Jesus Kristus och den helige Anden.Rapporten vill visa att nutidens människor brottas med samma problem som urkyrkans medlemmar. LÄS MER