Sökning: "livsavgörande händelser"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden livsavgörande händelser.

 1. 1. Personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Farhad Yaqobi; Komeyl Taheri; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; egenvård; erfarenhet; livsavgörande händelser; livskvalité; omvårdnad; patienter; uppfattning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom och innebär förhöjd blodsockernivå i kroppen. Diabetes typ 2 räknas som folksjukdom både i Sverige och globalt och antal drabbade personer ökar kontinuerligt i hela världen. Ökningen beror bland annat på ohälsosamma livsvanor och övervikt/fetma. LÄS MER

 2. 2. Livet bakom masken : patienters erfarenheter av non-invasiv ventilatorbehandling vid akut respiratorisk svikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lovisa Hägg; Frida Adlercreutz; [2022]
  Nyckelord :Life change events; Non-invasive ventilation; Patients; Respiratory failure; Andningssvikt; Icke-invasiv ventilation; Livsavgörande händelser; Patienter;

  Sammanfattning : Non-invasiv ventilation är en vanligt förekommande behandling för patienter som söker akutsjukvård med akut respiratorisk svikt. Behandlingen startas ofta på akutmottagningen och fortsätter därefter på intensiv-, intermediär- eller vanlig vårdavdelning. LÄS MER

 3. 3. Dynamic Modelling of the Patient Circuit for High Frequency Ventilation

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Samuel Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Mechanical ventilation; high frequency ventilation; patient circuit dynamics; parameter estimation; system identification; Mekanisk ventilation; högfrekvent ventilation; patientkretsens dynamik; parameterestimering; systemidentifiering;

  Sammanfattning : Artificial breathing is vital when it comes to treatment of critically ill patients where the natural breathing mechanism is insufficient. With the help of mechanical ventilators, the natural breathing mechanism of the patient can be assisted or even exchanged with the artificial breathing from the machine. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med cancer i livets slutskede i hemmet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fanny Mahne; Sofie Ohlsson Moberg; [2021]
  Nyckelord :Home Care; Caregivers; Adult; Children; Family; Family Relationships; Nuclear Family; Parent; Spouses; Relatives; Vital Events; Experiences; Palliative Care; Terminal Care; Hospice Care; Vård i hemmet; Vårdare; Vuxna barn; Familj;  Familjerelationer; Kärnfamilj; Föräldrar; Makar; Släktning; Livsavgörande händelser;  Experiences; Palliativ vård; Terminal vård; Hospicevård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år behöver 70 000–75 000 människor palliativ vård, varav de flesta har en cancersjukdom. Närstående har en viktig och central del i palliativ vård och kan påverka den drabbades mående innebär att lindra symtom och lidande där fokus inte ligger på att bota sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Individers upplevelser av livssituationen efter en traumatisk hjärnskada : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Dimander; Klara Hellgren; [2020]
  Nyckelord :traumatic brain injury; adults; life change events; experience; sense of coherence; qualitative systematic literature study; traumatisk hjärnskada; vuxna; livsavgörande händelser; upplevelser; känsla av sammanhang; kvalitativ systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Introduktion: Traumatisk hjärnskada är en av det ledande orsakerna till mortalitet och morbiditet globalt. Traumatisk hjärnskada graderas som mild, måttlig eller svår skada. Prognosen kan variera beroende på allvarlighetsgraden, långvarig medvetslöshet samt storleken på primär och sekundär skada. LÄS MER