Sökning: "livsberättelse"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet livsberättelse.

 1. 1. MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN : Sjuksköterskans betydelse för patientens egenvård vid venösa bensår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sandra Pahlin; Ylva Wieslander; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Sjuksköterska; Venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den främsta orsaken till venösa bensår är venös insufficient. Trots att det finns evidensbaserade metoder för att behandla venösa bensår, fortsätter svårläkta sår vara ett ständigt dilemma inom öppenvården. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Sara Nellegård; Emma Brynielsson; [2018]
  Nyckelord :Person-centered care; Dementia; Life story; Relationships; Experience; Caregivers; Personcentrerad omvårdnad; Demenssjukdom; Livsberättelse; Relationer; Upplevelse; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som drabbas av demenssjukdom ökar. Forskning visar att personcentrerad omvårdnad bidrar till ett minskat lidande och ökat välbefinnande hos personer som drabbats av demenssjukdom. LÄS MER

 3. 3. Fängslande flexibilitet : En studie av den nya kapitalismens arbetare i Drömfabriken och Yarden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Catharina Bergman; [2018]
  Nyckelord :Drömfabriken; Yarden; arbetarlitteratur; bemanningsföretag; solidaritet; kropp; livsberättelse;

  Sammanfattning : I denna studie utforskas hur arbetet karakteriseras samt hur arbetarnas upplevelser skildras i de två arbetarromanerna Drömfabriken (2010) av Maria Hamberg och Yarden (2009) av Kristian Lundberg. Det som studeras är hur kropp, solidaritet och livsberättelse påverkas av kapitalismens kultur med särskilt fokus på de bemanningsföretagsanställda karaktärernas erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerat klimat inom högspecialiserad hjärtsjukvård

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Anehem; [2018]
  Nyckelord :Personcentrerat klimat; Personcentrerad vård; Vårdmiljö; Person-centred climate; Person-centred care; Care environment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den personcentrerade vården är en strategi för att jämna ut patientens underläge som uppstår när hen besöker sjukvården. Vården ska vara individuellt anpassad och patienten ska respekteras för sina behov, och vården ska präglas av att patienten ska ses som människa och inte som den sjukdom hen bär. LÄS MER

 5. 5. Tillgång till både och : Kvinnliga chefers berättelser om livsval och yrkesval

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ulrica Runemar; [2018]
  Nyckelord :gender; life story; family life; professional life; gender equality; genus; livsberättelse; familjeliv; yrkesliv; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom kvinnliga chefers/ egna företagares livsberättelser skildra hur kvinnor skapar mening i sitt yrkes- och familjeliv. Studiens teoretiska delar avsåg att belysa villkor för kvinnor i dagens yrkesliv samt skapa en förståelse för kvinnors val i samband med familjebildning avseende fördelning av föräldraledighet och ansvar för familj. LÄS MER