Sökning: "livsberättelser frågor"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden livsberättelser frågor.

 1. 1. Föreställningar om äldres sexualitet och sexuella hälsa i reminiscensmetoder : En scoping review

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lisa Carlsson; [2021]
  Nyckelord :older people; psychotherapy; reminiscence methods; sexuality; sexual health; psykoterapi; reminiscensmetoder; sexualitet; sexuell hälsa; äldre;

  Sammanfattning : Det västerländska samhället genomsyras av ålderistiska föreställningar som påverkar hur äldre bemöts inom den psykoterapeutiska vården. Ett tydligt exempel på när starka åldersnormer kommer i bruk är i relation till äldres sexualitet och intima relationer. LÄS MER

 2. 2. Hörselskadades möte med högskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karin Gerleman Zander; [2019]
  Nyckelord :Hörselskador; Livsberättelser; Inkludering; Exkludering; Högre studier;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med det här arbetet är att beskriva och förstå hur hörselskadade studenter upplever och hanterar inkludering och exkludering på högskolan i Sverige. Bakgrunden är att hörselskadade studenter i en tidigare undersökning från 2007 visade sig vara underrepresenterade på högskolan och överrepresenterade i avhopp från densamma. LÄS MER

 3. 3. ”Jag berättar inte att jag går på specialskola” Elevers och vårdnadshavares upplevelser av skolövergång från grundskolan till specialskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marie Allert; Stefan Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Skolövergång; elevperspektiv; specialskolan; sammanhang och erfarenheter;

  Sammanfattning : SammanfattningAllert och Sandberg, Marie och Stefan(2018). ”Jag berättar inte att jag går på specialskola” – Elevers och vårdnadshavares upplevelser av skolövergång från grundskolan till specialskolan. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Tillgång till både och : Kvinnliga chefers berättelser om livsval och yrkesval

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ulrica Runemar; [2018]
  Nyckelord :gender; life story; family life; professional life; gender equality; genus; livsberättelse; familjeliv; yrkesliv; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom kvinnliga chefers/ egna företagares livsberättelser skildra hur kvinnor skapar mening i sitt yrkes- och familjeliv. Studiens teoretiska delar avsåg att belysa villkor för kvinnor i dagens yrkesliv samt skapa en förståelse för kvinnors val i samband med familjebildning avseende fördelning av föräldraledighet och ansvar för familj. LÄS MER

 5. 5. Livsberättelser om att åldras med Cerebral Pares

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Monika Högsnes; [2018]
  Nyckelord :Cerebral Palsy CP ; ageing; self-image; identity; disability; Cerebral Pares CP ; åldrande; självbild; identitet; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Kunskapen om funktionshindrade människors liv över tid och om innebörden av att leva med funktionshinder under många år, att åldras och vara gammal är begränsad. Trots att Cerebral Pares (CP) är definierat som en icke progressiv hjärnskada som i första hand påverkar de motoriska funktionerna så uppstår sekundära svårigheter som förvärras över tid. LÄS MER