Sökning: "livsberättelser"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade ordet livsberättelser.

 1. 1. “Jag pekar fuck you till matematikångesten.” En kvalitativ intervjustudie där åtta kvinnors livsberättelser vittnar om upplevelsen av matematikoro, såväl i skolan som i ett vuxet vardagsliv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Petrén; [2023-02-22]
  Nyckelord :mathematical anxiety; math anxiety; math learning difficulties; mathematical dynamic mindset; matematikångest; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Mathematical anxiety is a well-known phenomenon and it is common among both students and adults. Previous research shows that mathematical anxiety can lead to difficulties learning math and this in turn can lead to more anxiety. LÄS MER

 2. 2. "Man får gilla läget" : - Två livsberättelser om övergången till vuxenlivet vid autism och IF

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Andersson Ann-Mari; [2023]
  Nyckelord :Transition to Adulthood; Autism; Intellectual Disability; Lifeworld. Parennts; Support Service;

  Sammanfattning : Abstract The transition from childhood to adulthood for people with disabilities seems to be a question with more focus nowadays and widely prevalent in many countries. This study specifically concentrates on people with autism and intellectual disabilities, their families and the care support available i society. LÄS MER

 3. 3. Ett tveeggat svärd : Livsberättelser från två unga vuxna kvinnor med adhd om deras skoltid och relationer med vuxna i skolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maria Frelin; Andreas Jansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Elitens osynliga mående : En kvalitativ studie om psykisk ohälsa inom elitidrott

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Felicia Granat; Hannah Persson; [2022]
  Nyckelord :elite sports; experiences; challenges; qualitative; mental illness; autobiographies; elitidrott; erfarenheter; utmaningar; kvalitativ; psykisk ohälsa; självbiografier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how mental illness in elite sports is experienced and perceived in order to gain a deeper understanding of how an elite sport can affect a person's mental health and well-being and to furthermore examine the challenges that elite athletes encounter that can affect their mental health. The study uses a qualitative method using content analysis of three different autobiographies written by elite athletes. LÄS MER

 5. 5. Konstnär, lärare eller båda? : En studie om yrkesidentiteten hos konstnärer som blir lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Holmquist Hanna Una; Elvira Borg; [2022]
  Nyckelord :yrkesidentitet; läraridentitet; konstnärsidentitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur examinerade konstnärer som vidareutbildar eller vidareutbildat sig till bildlärare genom KPU upplever och formar sin yrkesidentitet. Frågeställningarna är: Vad beskriver de som avgörande faktorer som ledde till deras yrkesväxling? Hur ställer de sig till skolans bedömningskultur? Vilka identitetsframträdanden om att vara konstnär och lärare blir synliga i deras livsberättelser? Hur påverkas yrkesidentiteten som bildlärare av att ha dubbla yrkesexamen som konstnär och lärare? Genom semi-strukturerade intervjuer med åtta informanter har deras utsagor analyserats utifrån subjektiv och objektiv identitetsteori. LÄS MER