Sökning: "livscykel IT-system"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden livscykel IT-system.

 1. 1. IT-systemleverantörers transformation från produkt till tjänst : - En granskning av hinder och fördelar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Filip Elisson; Joakim Sjunfors; [2016]
  Nyckelord :Software as a Service; Software as a Product; cloud service; IT-system; IT-system supplier; system delivery; Tjänstefierade IT-system; produktifierade IT-system; molntjänst; transformation; produkt till tjänst; IT-system; IT-systemleverantör; systemleverans;

  Sammanfattning : Tjänstefierade IT-system (Software as a Service) växer kraftigt med 50 % per år samtidigt som produktifierade IT-system (Software as a Product) håller på att dö ut. Nya tjänster etableras på ett effektivt sätt för att möta fler behov med färre resurser och leverantören blir delaktig under hela produktens livscykel. LÄS MER

 2. 2. Riktlinjer för Pensionering av IT - System

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Elwin Marcus; Lehti Emil; [2016]
  Nyckelord :Software Retirement; Software Lifecycle; Legacy Code; Reengineering; Reverse engineering; Mjukvaru pensionering; mjukvaras livscykel; legacy kod; reenginering; reverse engineering;

  Sammanfattning : Retirement of old IT - systems to newer ones has become more up-to-date, due to increases in performance in hardware and new programming languages. Nevertheless for companies it is not uncomplicated how this retirement process is best handled, and there are not many studies covering this phenomenon. LÄS MER

 3. 3. Systemavveckling : En kartläggning av centrala begrepp samt vägledning till en systematisk avvecklingsprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Stephanie Carlsson; Alice Lindén; [2014]
  Nyckelord :system retirement; systemavveckling; avvecklingsprocess; systemlivscykel;

  Sammanfattning : Organisationer står inför ständiga förändringar och det medför att organisationers IT-system behöver anpassas därefter. För att besvara dessa förändringar investeras det i nya IT-system. Dock prioriteras oftast inte hantering av de föregående systemen, så som systemavveckling. LÄS MER

 4. 4. Privacy by Design : Inbyggd integritet i patientjournaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Carl Simmingsköld; [2013]
  Nyckelord :Privacy by design; inbyggd integritet; personlig integritet; informationssäkerhet; e-hälsa;

  Sammanfattning : I dagens hälso- och sjukvård behandlas patientuppgifter elektroniskt i patientjournalsystem. Uppgifterna ska behandlas med högsta möjliga säkerhetsåtgärder eftersom de innehåller känslig information om patienter. Patientuppgifterna behöver dock alltid vara tillgängliga för att vårdgivarna ska kunna ge bästa tänkbara vård. LÄS MER

 5. 5. Behovsstudie för implementering av ett informationshanteringssystem i el-utvecklingen på Volvo Car Corporation

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Diana Malvius; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : VSEM project and the need for a more efficient way of handling requirements andinformation are highly apparent.The overall objective of this thesis is divided into two parts:1. To identify criteria/factors leading to a successful introduction of an informationmanagement system.2. LÄS MER