Sökning: "livscykel wellpapp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden livscykel wellpapp.

  1. 1. Återvinningslogistik - en kartläggning av flödet av wellpapp från handeln till pappersbruken

    Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

    Författare :Maria Joelsson; Sofia Kållberg; [1996]
    Nyckelord :återvinning; wellpapp; livscykel; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : 1januari 1994 infördes producentansvaret i Sverige, vilket syftar till att massaproducenter samt importörer, tillverkare och försäljare av wellpappförpackningar gemensamt skall se till att wellpappen återvinns. Producentansvaret stipulerar att minst 65% av wellpappen skall kunna återanvändas eller materialåtervinnas den 1:a januari 1997. LÄS MER