Sökning: "livscykel- och miljövarudeklarationer"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden livscykel- och miljövarudeklarationer.

 1. 1. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 2. 2. Maximalfönsters miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv : En jämförelse mellan aluminiumfönster med hjälp av LCA

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Oliver Sjöholm; Olivia Östling; [2022]
  Nyckelord :Livscykelanalys LCA ; miljövarudeklaration EPD ; fönster; miljöpåverkan; global uppvärmning; försurning; övergödning.;

  Sammanfattning : Byggsektorn står ansvarig för en stor andel av Sveriges totala miljöpåverkan. En metod som kan bidra till att byggsektorn utvecklas inom miljöarbete är livscykelanalys (LCA) som används för att redovisa en produkts miljöpåverkan över hela dess livscykel. LÄS MER

 3. 3. Klimatdata som mervärde i leverans till kunden : En parameterstyrd mall i Revit

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sara Potrus; Berta Youssef; [2021]
  Nyckelord :BIM; Revit; climate declaration; climate data; environmental product declaration; life–cycle assessment; parametrically driven template; additional value; BIM; Revit; klimatdeklaration; klimatdata; miljövarudeklaration; livscykelanalys; parameterstyrd mall; mervärde;

  Sammanfattning : The construction industry contributes to a large part of emissions and for that particular reason a new law about climate declarations will be enforced from the Swedish National Board of Housing, Building and Planning. Climate declarations present emissions for building materials, building parts or even for a complete building. LÄS MER

 4. 4. Massiva trähusens klimatpåverkan : En fallstudie om utsläpp av koldioxidekvivalenter från träkonstruktioner under byggskedet

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Emelie Johansson; Frida Welinder; [2021]
  Nyckelord :Livscykelanalys; Klimatpåverkan; Miljöpåverkan; Koldioxidekvivalenter; Klimatdeklaration;

  Sammanfattning : Från den 1 januari 2022 planeras ett krav på klimatdeklaration av nybyggnationer införas. Detta som ett steg i arbetet med att minska miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn i Sverige. LÄS MER