Sökning: "livscykel"

Visar resultat 1 - 5 av 539 uppsatser innehållade ordet livscykel.

 1. 1. Kistas framgångssaga och ovissa framtidsberättelse : En empirisk ansats att undersöka hur Sveriges Silicon Valley förlorat sin statusadress

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Saga Rydåker; [2023]
  Nyckelord :Kista Science City; Klusterdynamik; Klusterteori; Sociala värden; Status;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att närmare undersöka varför företag flyttar från Kista Science City som under många år haft nationell och internationell stjärnstatus. Det kommer genomföras med en kvalitativ intervjumetod av olika aktörer med anknytning till Kista samt en mindre innehållsanalys av nyhetsartiklar som rapporterat om utflyttningen. LÄS MER

 2. 2. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jessica Lernå; [2023]
  Nyckelord :Strongylus vulgaris; blodmask; stor blodmask; häst; avmaskning; riskfaktorer;

  Sammanfattning : I stort sett exponeras alla betande hästar för endoparasiter någon gång under sin levnad. Strongylus vulgaris, en av hästens stora blodmaskar, anses vara den hästparasit som är mest patogen och kan orsaka skador som är direkt fatala. Strongylus vulgaris har en fekal-oral livscykel som tar cirka sex till sju månader att fullborda. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapsstilars resa genom företagslivscykeln : En kvalitativ studie om hur ledarskapsstilar förändras under företagets livscykelfaser.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Barebe Niringiyimana; Jelena Adamovic; [2023]
  Nyckelord :Leadership; leadership style; business life cycle; small business; Ledarskap; ledarskapsstil; företags livscykel; mikro – och småföretag;

  Sammanfattning : This paper was aimed to study if and how business leaders’ leadership style change throughout the life cycle of a business. Leadership has long been a well-studied area, where research has primarily focused on larger business sizes. LÄS MER

 4. 4. Parasitära anmärkningar vid renslakt 2013–2022

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Serina Fjällberg; [2023]
  Nyckelord :ren; slakt; besiktning; Rangifer tarandus; parasiter; H. tarandi; D. eckerti; E. rangifer; S. tundrae; O. tarsicola;

  Sammanfattning : Det finns idag 240 000 renar i vinterhjorden i Sverige, och renskötsel bedrivs på 55 % av landets yta av urfolket samerna. Renskötsel är en unik djurhållning, där de semi-domesticerade renarna lever fritt i skog och fjäll. LÄS MER

 5. 5. Återvinning av hårdmetallstift : En studie av hårdmetallstiftens livscykel och hur volframet i stiften återvinns

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lindström Lindström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det moderna samhället finns det ett stort behov av metaller och mineraler som används i allt från mobiltelefoner till bilar. Dessa mineraler och metaller finns under marken och behöver grävas upp och genomgå förädlingsprocesser för att användas. LÄS MER