Sökning: "livscykelanalys olja"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden livscykelanalys olja.

 1. 1. Företagande utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna-Marija Gasovska; Sara Lundberg Atié; [2018]
  Nyckelord :Life Cycle Analysis; Sustainable Business; Social Dimensions; Economical Dimensions; Ecological Dimensions; Sustainable profitability; Livscykelanalys; Hållbart företagande; Sociala dimensionen; Ekonomiska dimensionen; Ekologiska dimensionen; Hållbar lönsamhet;

  Sammanfattning : Ett hållbart företagande berör tre olika dimensioner: sociala dimensionerna, ekologiska dimensionerna och de ekonomiska dimensionerna.  För att arbeta mot ett hållbart företagande behöver ett företag kunna balansera dessa tre dimensioner samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Beräkning av växthusgasutsläpp vid odling av raps för biodieselproduktion : Tillämpning av EU:s förnybartdirektiv för alternativa jordbruksmetoder

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell miljöteknikTekniska högskolan

  Författare :Kajsa Henryson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapsmetylester (RME), även kallat biodiesel, är ett biobränsle som produceras av rapsolja. Trots att RME är förnybart är växthusgasutsläppen i ett livscykelperspektiv inte försumbara, eftersom odlingen av raps ger upphov till utsläpp. Jordbruket är en av Sveriges största källor till klimatpåverkande gaser. LÄS MER

 3. 3. Koldioxidutsläpp vid sticklingsproduktion av pelargonium x hortorum i Kenya jämfört med Sverige

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnea Högemark Hilliges; [2008]
  Nyckelord :koldioxidutsläpp; pelargonium x hortorum; LCA; livscykelanalys; sticklingar; sticklingsproduktion; Kenya; Sverige; miljö;

  Sammanfattning : Long transport of products is an environmental issue discussed to an increasing extent. The consumers are increasingly aware of how far our comestibles really have been transported. The increasing levels of environmental emissions are something that concerns people. The question is nevertheless delicate and many choose to ignore it. LÄS MER