Sökning: "livscykelinventering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet livscykelinventering.

 1. 1. Det bästa av två världar? : En utredning av praktisk tillämpning och användbarhet av hybrid-LCA för att inventera klimatpåverkan från konsumtion i kommuner och landsting

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Linnea Heiskala; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Allt fler kommuner och landsting inkluderar den indirekta klimatpåverkan från konsumtion i klimatarbetet. Livscykelanalys (LCA) är ett vedertaget verktyg för att inventera såväl direkt som indirekt påverkan från en produkt, men när klimatpåverkan från en hel organisations produktportfölj är av intresse riskerar steget för datainventering bli alltför omfattande. LÄS MER

 2. 2. Biodieseltillverkning av lignin från pappers- och massaindustrin : Framställning, LCI och kostnadsanalys

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Botström; [2015]
  Nyckelord :Lignin; Biodiesel;

  Sammanfattning : Att minska användningen av petroleumbaserade bränslen och hitta förnybara alternativ till drivmedel rankas som en av de största utmaningar människan står inför. Tidigare försök har gjorts av Sun et al. (2014) i Kina där de framgångsfullt blandat lignin i diesel för att skapa en ny sort av biodiesel. LÄS MER

 3. 3. Jämförande LCA av engångssängkläder och tvättbara sängkläder i sjukvården

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Fredrik Strömner; [2014]
  Nyckelord :life cycle analysis; environmental assessment; life cycle inventory; sheet; viscose; polypropylene; cotton; polyester; biofilm; energy; energy use; renewable energy; CED; ecotoxicity; water use; livscykelanalys; miljöbedömning; livscykelinventering; lakan; viskos; polypropylen; bomull; polyester; biofilm; energi; energianvändning; förnybar energi; CED; ekotoxicitet; vattenanvändning;

  Sammanfattning : Inom sjukvården används – precis som överallt där människor sover – sängkläder av hygienskäl. Problem med smittspridningar av typen multiresistenta bakterier (MRSA) och spridning av andra sjukdomar har drivit företag som Cellcomb i Karlstad AB till att utveckla engångssängkläder för att förhindra detta. LÄS MER

 4. 4. Jämförande livscykelinventering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Energiteknik

  Författare :Henrik Selamis; [2010]
  Nyckelord :livscykel vindkraft;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kväveförluster och energianvändning på mjölkgårdar i västra Sverige

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Veronica Carlsson; [2003]
  Nyckelord :miljönyckeltal; ekologisk produktion; konventionell produktion;

  Sammanfattning : Protecting the environment has with time grown to take a more central role in the society. Agriculture plays an important role in the society since this sector produces our food. More thorough research on how agriculture affects the environment is therefore motivated. LÄS MER