Sökning: "livscykelprestanda"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet livscykelprestanda.

 1. 1. Value and sustainability design concept assessment using Discrete Event Simulation : A case in the road constructor sector

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Natalie Kauppi; [2020]
  Nyckelord :Value-driven design; life cycle performances; sustainability profile; Net Present Value; Discrete event simulation; Värdedriven design; livscykelprestanda; hållbarhetsprofil; Net Present Value; Diskret händelsesimulering;

  Sammanfattning : This master thesis has been performed in association with Blekinge Institute of Technology and in collaboration with the company Dynapac Compaction Equipment AB. The thesis aims to investigate how Discrete Event Simulation (DES) can be used for value and sustainability design concept assessments in early design stages. LÄS MER

 2. 2. Diesel from wood biomass : Screening LCA of a proposed KDV-plant in Jämtland, Sweden

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Pavlos Chandolias; [2014]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; KDV; wood biomass; Jämtland; Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής; KDV; βιομάζα ξύλου; Γιέμτλαντ; Livscykelanalys; KDV; trädbiomassa; Jämtland;

  Sammanfattning : The KDV-process uses catalytic depolymerisation to convert biomass into diesel oil. The environmental performance of KDV-diesel in a proposed KDV-plant located in the County of Jämtland, Sweden, was assessed using Life Cycle Assessment (LCA) methodology. LÄS MER