Sökning: "livserfarenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet livserfarenhet.

 1. 1. Föräldrars erfarenhet av att leva med ett barn som har diagnosen Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Isacson; Ulrika Merkel; [2020]
  Nyckelord :ADHD; experience; life experience; parents; ADHD; föräldrar; livserfarenhet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av attention-deficit/hyperactivity disorder uppgår till 7% bland barn globalt. ADHD har hög hereditet, omkring 57 % och det eftersöks fortfarande orsaker som kan kopplas till ADHD:s fysiologiska uppkomst. LÄS MER

 2. 2. Interkulturalitet – en ambition eller verklighet? : En kvalitativ studie om historielärares förutsättningar och förhållningssätt till en globaliserad värld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Veronica Lundaby; [2020]
  Nyckelord :Interkulturalitet; interkulturell pedagogik; interkulturellt lärande; interkulturellt förhållningssätt; historieämnet; historieundervisning.;

  Sammanfattning : Studien har, utifrån en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer, undersökt historielärares förutsättningar, mål och strategier gällande undervisning anpassat till ett globaliserat samhälle. Undersökningens utgångspunkt tas i de analytiska begreppen interkulturalitet, interkulturell pedagogik och lärande. LÄS MER

 3. 3. Den nyutexaminerade sjuksköterskans ledarskap och teamarbete : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Christer Nilsson; Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerad; sjuksköterska; ledarskap; teamarbete;

  Sammanfattning : Introduktion: Som nyutexaminerad sjuksköterska förväntas alla kärnkompetenser besittas grundläggande. Den första kliniskt verksamma tiden är omvälvande då såväl teoretiska som praktiska kunskaper ska implementeras som yrkesverksam. Till detta kommer även att bemästra teamarbete och ledarskap. LÄS MER

 4. 4. Interkulturalitet – en ambition eller verklighet? : En kvalitativ studie om historielärares förutsättningar och förhållningssätt till en globaliserad värld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Veronica Lundaby; [2020]
  Nyckelord :Interkulturalitet; interkulturell pedagogik; interkulturellt lärande; interkulturellt förhållningssätt; historieämnet; historieundervisning.;

  Sammanfattning : Studien har, utifrån en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer, undersökt historielärares förutsättningar, mål och strategier gällande undervisning anpassat till ett globaliserat samhälle. Undersökningens utgångspunkt tas i de analytiska begreppen interkulturalitet, interkulturell pedagogik och lärande. LÄS MER

 5. 5. Interkulturalitet – en ambition eller verklighet? : En kvalitativ studie om historielärares förutsättningar ochförhållningssätt till en globaliserad värld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Veronica Lundaby; [2020]
  Nyckelord :Interkulturalitet; interkulturell pedagogik; interkulturellt lärande; interkulturellt förhållningssätt; historieämnet; historieundervisning;

  Sammanfattning : Studien har, utifrån en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer, undersökt historielärares förutsättningar, mål och strategier gällande undervisning anpassat till ett globaliserat samhälle. Undersökningens utgångspunkt tas i de analytiska begreppen interkulturalitet, interkulturell pedagogik och lärande. LÄS MER