Sökning: "livsformsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet livsformsanalys.

 1. 1. Böndernas nya värld : en uppföljande studie av tre gårdar i jordbrukets omvandling 1981–2019

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :jordbruk; bonde; livsform; nyliberalism; dispossession; förändring;

  Sammanfattning : Åren 1981–2 genomfördes en samtidsdokumentation av jordbruket på tre gårdar i Uppland. I den här uppsatsen återkommer jag till dessa tre med en vilja att förstå hur jordbrukets strukturrationalisering i den nyliberala eran påverkar livet på den individuella gården. LÄS MER

 2. 2. Att åldras i glesbygd : En kvalitativ studie av äldre personers upplevelserav att vara äldre och att åldras i rural miljö

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Martina Arnesson; Linnea Berggren; [2018]
  Nyckelord :Äldre; Glesbygd; Livskvalitet; Omsorg; Livslopp; Livsform;

  Sammanfattning : De demografiska och välfärdsstatliga förändringar som skett under senare decennier, med en växande andel äldre personer, ett offentligt tillbakadragande och fler privata, informella och ideella aktörer, innebär utmaningar för äldreomsorgen i Sverige i allmänhet och glesbygden i synnerhet. Där kan förutsättningarna och behoven för äldre se annorlunda ut jämfört med i städer. LÄS MER

 3. 3. Ett nytt Lhiv : En undersökning om HIV, kris och livsformsanalys

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Oscar Ördberg; John Granlund; [2014]
  Nyckelord :livsform; livsformsanalys; den realistiska livsformsanalysen; kris; krisbearbetning; HIV; de bemötandes kärleksform; kärleksform; AIDS; samkönad kärlek; arbete; kärlek; förstärkning; ideologi; livsformsideologi;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur HIV-positiva människor har organiserat sina vardagsliv före och efter att de fått kännedom om sin diagnos. För att kunna förstå och analysera deltagarnas vardagslivsuppfattningar har den realistiska livsformsanalysen tillämpats. LÄS MER

 4. 4. Jobbcoachningsprocessen ur ett livsformsperspektiv : En livsformsanalys av jobbcoacher och klienter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Joel Persson-Kangas; Therese Nilsson; [2013]
  Nyckelord :livsformer; jobbcoachningsprocessen; livsformsanalys; sociocentrism; neokulturation; neokulturationsprocesser; arbetsbelastning; arbetslöshet; separation; kärleksformer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka jobbcoachningsprocessen utifrån ett livsformsperspektiv, genom att utföra livsformsanalys på jobbcoacher och klienter. Relationen jobbcoach/klient står i fokus eftersom det existerar en liten mängd forskning inom området, och jobbcoachningens effekt på arbetslösheten i Sverige har på senare tid ifrågasatts. LÄS MER

 5. 5. En livsformsanalys ur ett brinnande perspektiv : En studie om hur brandmän får livspusslet att gå ihop

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Anna Jansson; Johanna Thiborg; [2013]
  Nyckelord :det goda livet; livsformsanalys; livspussel; mål och medel; räddningstjänst;

  Sammanfattning : Livsformsanalyser handlar kort och gott om hur vi människor lever våra liv. Alla människor har olika syn och värderingar på vad som är viktigt i livet och genom att studera en människas livsform kan man se vad som prioriteras och hur det goda livet uppfylls. LÄS MER