Sökning: "livsfrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet livsfrågor.

 1. 1. Barn vill veta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Segel; Therese Kolenko; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; döden; omsorgsetik; förskola; förskolebarn; pedagoger; samtal;

  Sammanfattning : Vår studies huvudsakliga syfte har varit att analysera, tolka och reflektera hur ett urval pedagoger ser på sitt arbete med livsfrågor i förskolan. Anledningen till ämnet har sin grund i vår egen erfarenhet av att ämnet oftast tystas ner och inte pratas särskilt mycket om. LÄS MER

 2. 2. Andlig utveckling i religionsundervisningen : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nvin Law; Meena Tapi; [2020]
  Nyckelord :religion; andlighet; barn; skolan;

  Sammanfattning : För att kunna bemöta mångkulturalitet och skillnader är det av stor vikt att människor, vuxna som barn ska skapa förståelse för varandras kulturer och trosuppfattningar. Med hjälp av våra sökord och urvalskriterier gjorde vi oss bekanta med nio vetenskapliga artiklar taget ur databasen ERIC (ProQuest). LÄS MER

 3. 3. Livsåskådningsbegreppets många ansikten : En kvalitativ undersökning om religionsdidaktiska begreppssvårigheter för lärare i svensk gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Eldin Smajlovic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The life philosophy concept in Swedish religious education and the variation theory of learning This thesis focuses on life philosophy (livsåskådning) as a hypothetical problematic concept in Swedish secondary school religious education, based on discussions with colleagues in a Swedish secondary school. In those discussions it was clear that the faculty indeed saw the concept as hard to get around and teach. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa i livsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gresa Gashi; Michelle Augustsson; [2020]
  Nyckelord :​existentiella frågor; livsfrågor; livsåskådning​; läroplan; religionsundervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Filmmediet som didaktiskt verktyg med livsfrågor i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anders Göthed; Sebastian Klarström; [2020]
  Nyckelord :Livsfrågor; Spelfilm; Religionskunskap;

  Sammanfattning : Önskan att ta reda på hur lärare arbetar med film som pedagogiskt verktyg när man undervisar i religionskunskap och livsfrågor är centralt i vårt examensarbete. Vi kommer även att redogöra för hur man kan använda sig av spelfilm för att förmedla och belysa livsfrågor i religionsundervisningen. LÄS MER