Sökning: "livsfrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet livsfrågor.

 1. 1. Diskussioner förda kring kursplanereformer i Religionskunskap - genom linsen Religion och Livsfrågor, tidsskrift publicerad av Föreningen Lärare i Religionskunskap 1967-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Rebecca Lindgren; [2020-06-22]
  Nyckelord :religionskunskap; religious literacy; world religions paradigm; kursplaner; läroplansreform; lgr80; lgr11; lpf94; gy11; religiös literacitet; världsreligionsparadigmet; religious education; lgr94;

  Sammanfattning : This study analyses the Religious studies subject in Sweden based on discussions held between 1979-1982, 1993-1996 and 2010-2013 in the publication Religion och Livsfrågor, published by Föreningen Lärare i Religionskunskap, an organization for teachers in the subject ReligiousStudies in Swedish schools. The study inquires about the role religious education plays in the Swedish school system, how it is justified, what knowledge and abilities are of importance and how the subject contributes to the nurturing of democratic citizens. LÄS MER

 2. 2. ”Det som är nära, och det som är det stora” : En kvalitativ studie om hur lärare upplever livsfrågeundervisning i religionskunskap i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erica Rosander; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; existentiella frågor; undervisning; erfarenheter; religionskunskap; 4-6;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta fram hur lärare undervisar om livsfrågor i religionskunskapen för årskurs 4-6 samt om och vilka svårigheter och utmaningar de möter i den undervisningen. Frågeställningarna i studien är följande: Vilka metoder och strategier använder lärare sig av i livsfrågeundervisningen i årskurs 4-6? Vilka erfarenheter har lärarna från livsfrågeundervisningen i religionskunskapen. LÄS MER

 3. 3. Finns det något som är tabu? : Intervjuer om livsfrågor med verksamma lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Karin Hult; [2020]
  Nyckelord :Intervjuer; religion; livsåskådningar; uppfattningar; erfarenheter; läroplanen; livsfrågor.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit vad lärare uppfattar i klassrummet, kring samtal och diskussioner med sina elever, om livsfrågor inom ämnet religionskunskap. För att ta reda på detta har jag använt mig av en kvalitativ metod som innefattar intervjuer med två lärare, från två årskursintegrerade klasser med årskurserna 1–3, och en lärare från årskurs 5 för att hon har jobbat med eleverna sedan årskurs 1. LÄS MER

 4. 4. Religionskunskapsundervisning i ett mångkulturella klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Hussein Issa; [2020]
  Nyckelord :Religionsundervisning; mångkulturell skola; utmaningar; ökad måluppfyllelse; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Det mångkulturella samhället som speglar skolan upplever läraren religionsundervisningen på olika sätt, beroende på om de möter hinder och vilka hinder. Syftet med detta arbete är att utifrån tre frågeställningar undersöka hur SO-läraren i lågstadiet upplever religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum. LÄS MER

 5. 5. Barn vill veta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Segel; Therese Kolenko; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; döden; omsorgsetik; förskola; förskolebarn; pedagoger; samtal;

  Sammanfattning : Vår studies huvudsakliga syfte har varit att analysera, tolka och reflektera hur ett urval pedagoger ser på sitt arbete med livsfrågor i förskolan. Anledningen till ämnet har sin grund i vår egen erfarenhet av att ämnet oftast tystas ner och inte pratas särskilt mycket om. LÄS MER