Sökning: "livshotande sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden livshotande sjukdom.

 1. 1. Förmaksflimmer är alltid närvarande. En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med förmaksflimmer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Dahlén; Maria Nykvist; [2021-04-23]
  Nyckelord :Förmaksflimmer; patienters upplevelser; påverkan på dagligt liv; stöd; delaktighet; utbildningsbehov;

  Sammanfattning : Background: Worldwide atrial fibrillation is the most common arrhytmia in adults, the prevalence increases with increasing age. Atrial fibrillation can cause a wide range of symptoms, experienced as anything from mild to severe. Atrial fibrillation is a chronic disease which is non-fatal, but causes a significant burden for some patients. LÄS MER

 2. 2. Att leva med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Isatou Darboe; Elen Isayas Abraham; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; litteraturöversikt; sexualitet; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en livshotande sjukdom och den vanligaste cancertypen hos kvinnor samt den främsta dödsorsaken bland kvinnor i hela världen. Att drabbas av bröstcancer kan skapa stort lidande både psykisk och fysisk. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans stöd till föräldrar i pediatrisk palliativ vård inom onkologi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline van Dijck; Hanna Tykö; [2021]
  Nyckelord :Nurse; paediatric; palliative care; parents; support; Föräldrar; palliativ vård; pediatrik; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården som finns i all hälso- och sjukvård syftar till att stödja livskvalitén hos patienter som har en progressiv och livshotande sjukdom eller skada. Föräldrars mest traumatiska erfarenhet är när deras barns kurativa behandling mot cancer övergår till palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelse av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal vid vård av familjemedlemmar i livets slutskede i hemmet : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Amina Tamarji; Suchada Nugboon; [2021]
  Nyckelord :Anhöriga; Familjemedlemmar; Hemmet; Livets slutskede; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år uppskattas 40 miljoner människor vara i behov av den palliativa vården runt om i världen, däremot är det bara 14 procent som får tillgång till det. Den palliativa vården är ett förhållningssätt som förbättra livskvalitén för anhöriga och deras döende familjemedlemmar som står inför utmaningar i samband med livshotande sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Att leva med ALS : En kvalitativ studie med bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Glikeria Fernå; Mattias Ström; [2021]
  Nyckelord :ALS; blogs; experiences; nursing; quality of life; ALS; bloggar; erfarenheter; Livskvalitet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 200 personer av sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS). Sjukdomen är progressiv med aggressiva och allvarliga symtom vilket resulterar i en generell överlevnadstid på upp till fem år. Den behandling som ges är symtomlindrande och palliativt syfte då sjukdomen saknar botemedel. LÄS MER