Sökning: "livskvalité"

Visar resultat 1 - 5 av 807 uppsatser innehållade ordet livskvalité.

 1. 1. Patienters upplevelse efter hjärt- och/eller lungtransplantation : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hanna Nilsson; Wilma Öhlund; [2022]
  Nyckelord :Patienter; upplevelser; hjärttransplantation; lungtransplantation; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att genomgå en hjärt- och/eller lungtransplantation är en komplicerad process som kan påverka livssituationen för patienten. En transplantation kan förbättra patientens livskvalité och hälsa, men transplantationen kan också innebära förödande komplikationer. LÄS MER

 2. 2. Att leva med Parkinsons sjukdom : Med fokus på konsekvenserna av Fatigue i aktiviteter - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Lina Bjurman; Ida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; fatigue; kvalitativ; litteraturstudie; aktiviteter; arbetsterapi; upplevelser;

  Sammanfattning : Parkinson sjukdom (PS) är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen globalt efter Alzheimers sjukdom. Vad som orsakar PS är inte heller klarlagt. De icke-motoriska symtomen, inklusive fatigue orsakar lika stora begränsningar i aktivitet som de motoriska symtomen. LÄS MER

 3. 3. Måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom: en allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Osman Mariam; Okbay Searet; [2022]
  Nyckelord :General litterature reviw; health; mealenvironment and people with dementia; Allmän litteraturöversikt; hälsa; måltidsmiljö och personer med demenssjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltidsrelaterade svårigheter förekommer hos personer med demenssjukdom. Måltidsrelaterade svårigheter bidrar till att personerna inte får ett optimalt intag av mat och dryck. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om måltidsmiljöns betydelse för att främja hälsa hos personer med demenssjukdom. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa : Patienters upplevelser av bemötandet från vårdpersonal inom vården - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Klaudia Rodziewicz-Bielewicz; Lina Norin; [2022]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; somatisk vårdavdelning; primärvården; vårdpersonal; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett stort växande hälsoproblem som ställer höga krav på vården samt vårdpersonal. Inom primärvård och somatisk vård behandlas många personer med psykisk ohälsa och som lider av somatisk samsjuklighet vilket gör att det krävs rätt omvårdnad och behandling för att skapa en så god livskvalité hos de personer som lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Endometrios - Lidandet ingen ser : En litteraturöversikt baserad på kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Katarina Milic; Sandra Al-Attar; [2022]
  Nyckelord :Endometriosis; Ignorance; Nurse; Pain; Prolonged diagnosis; Suffering; Endometrios; Förlängd diagnos; Lidande; Okunskap; Smärta; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som innebär att fragment som finns innanför livmoder, fäster på andra vävnader i kroppen. Detta orsakar komplikationer som innefattar smärta. På grund av okunskap och brist på fakta kring endometrios som sjukdom samt hur det uppkommer, har det därför inte hittats något botemedel än. LÄS MER