Sökning: "livskvalitet i rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden livskvalitet i rehabilitering.

 1. 1. Äldres upplevelse av delaktighet under Coronapandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Izabell Almén; Karin Rydin; [2021]
  Nyckelord :Aktivitet; Coronapandemin; Delaktighet; Hälsa; Äldre;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva äldre personers upplevelse av delaktighet under Coronapandemin. Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjufrågor. Informanterna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Dataanalysen gjordes genom kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet efter överlevt hjärtstopp : patientens perspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alexandra Dabija Eriksson; Hanna Eding; [2021]
  Nyckelord :Hjärtstopp; Överlevnad; Livskvalitet; Kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Varje år sker cirka 6000 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Patienter som varit med om ett plötsligt hjärtstopp kan drabbas av mer eller mindre uttalade fysiska, kognitiva, sociala och emotionella konsekvenser som minskar deras upplevda livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. FALLS EFFICACY SCALE-INTERNATIONAL VID MÄTNING AV RÄDSLA FÖR ATT FALLA HOS PERSONER SOM DRABBATS AV STROKE : En tvärsnittsstudie innefattande rädsla för att falla och hälsorelaterad livskvalitet hos svenska strokedrabbade individer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Viktor Sjöberg; Caroline Nilson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strokedrabbade personer tillhör en patientgrupp som ofta lever med livslånga funktionsnedsättningar. En vanlig funktionsnedsättning är nedsatt balans som leder till ökad risk för att falla. LÄS MER

 4. 4. Integrering av ACT i fysioterapi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Stéen; Noor Alwaki; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Acceptance and Commitment Therapy is a behavioral therapy which aims to,through strategies like mindfulness and acceptance, reach psychological flexibility. Psychological processes such as psychological flexibility, self-efficacy and emotion regulation plays a key role in whether an individual with a long-term condition considers their quality of life as good or bad. LÄS MER

 5. 5. Internetbaserad rehabilitering för hörapparatanvändare vid Hörselverksamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Katja Anióse; Johanna Skans; [2020-09-04]
  Nyckelord :Intervention; Aural Rehabilitation; Counseling; Communication;

  Sammanfattning : Background: Many hearing aid users, despite frequent use of their hearing aids, may still ex-perience communications problems. Remaining communications problems can lead to negative effects on the hearing aid user´s social interaction and quality of life, indicating that there is need for additional interventions. LÄS MER