Sökning: "livskvalitet teoretisk referensram"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden livskvalitet teoretisk referensram.

 1. 1. Påverkan på livskvalitén hos kvinnor med vestibulodyni

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Edin; [2020]
  Nyckelord :Patient experience; provoked vestibulodynia; quality of life; vestibulodynia.; Livskvalitet; patientupplevelse; provocerad vestibulodyni; vestibulodyni.;

  Sammanfattning : Background: Vestibulodynia involves a prolonged state of pain characterized by intense pain around the vulva area. This pain may occur during sexual intercourse but can also be triggered by non-sexual activities. The condition was previously called vestibulitis. LÄS MER

 2. 2. Livet efter döden - Personers upplevelser av livet efter hjärtstopp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefin Arvidsson; Maja Rehnmark; [2020]
  Nyckelord :Cardiac arrest; daily life; experiences; survivors; qualitative; Dagligt liv; hjärtstopp; kvalitativ; upplevelser; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige rapporterades 11 005 fall av plötsligt hjärtstopp under åren 2008–2010. Att drabbas av hjärtstopp och överleva kan på olika sätt påverka personens upplevelse av det fortsatta livet. Teoretisk referensram som valts ut är Cullbergs kristeori. LÄS MER

 3. 3. Livet efter en njurtransplantation : ur mottagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Zachrison; Elin Thudén; [2019]
  Nyckelord :Kidney Transplantation; Health Related Quality of Life; Njurtransplantation; Hälsorelaterad Livskvalitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Njurtransplantation är en av de främsta behandlingarna vid njursvikt, som resulterar i både positiva och negativa effekter för patienten.    Syftet: Syftet med denna uppsats var att ta reda hur mottagaren upplever sin hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL), fysiskt, psykiskt och socialt, efter en njurtransplantation. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av en personcentrerad vård för personer med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Lind; Jessica Puhakka; [2019]
  Nyckelord :heart failure; person centered care; self care; quality of life; hjärtsvikt; personcentrerad vård; egenvård; livskvalitet;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt drabbar cirka två procent av befolkningen och sjukdomen påverkar personens vardag och förmåga till att utföra vardagliga sysslor. Prognosen för hjärtsvikt är allvarlig, personer som blivit diagnostiserade med hjärtsvikt har en median överlevnadstid på cirka 2 år. LÄS MER

 5. 5. Kan komplementär- och alternativ medicin användas som ett komplement för att lindra symtom hos patienter som genomgår hemodialys?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Sjölén Gustafsson; Frida Flink; [2019]
  Nyckelord :Chronic kidney disease; Quality of life; Complementary treatments; Hemodialysis and review; Kronisk njursvikt; Livskvalité; Alternativ- och komplementärmedicin; Hemodialys och litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt är ett globalt växande folkhälsoproblem. Många patienter är i ett stadie i sin sjukdom som kräver hemodialysbehandling, något som är förenat med en högre dödlighet och en väsentligt lägre livskvalité. LÄS MER