Sökning: "livskvalitet teoretisk referensram"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden livskvalitet teoretisk referensram.

 1. 1. Livet efter en njurtransplantation : ur mottagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Zachrison; Elin Thudén; [2019]
  Nyckelord :Kidney Transplantation; Health Related Quality of Life; Njurtransplantation; Hälsorelaterad Livskvalitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Njurtransplantation är en av de främsta behandlingarna vid njursvikt, som resulterar i både positiva och negativa effekter för patienten.    Syftet: Syftet med denna uppsats var att ta reda hur mottagaren upplever sin hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL), fysiskt, psykiskt och socialt, efter en njurtransplantation. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av en personcentrerad vård för personer med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Lind; Jessica Puhakka; [2019]
  Nyckelord :heart failure; person centered care; self care; quality of life; hjärtsvikt; personcentrerad vård; egenvård; livskvalitet;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt drabbar cirka två procent av befolkningen och sjukdomen påverkar personens vardag och förmåga till att utföra vardagliga sysslor. Prognosen för hjärtsvikt är allvarlig, personer som blivit diagnostiserade med hjärtsvikt har en median överlevnadstid på cirka 2 år. LÄS MER

 3. 3. Är jag en dålig mamma? : Kvinnors upplevelser av förlossningsdepression och sjuksköterskans åtgärder - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Albrektsson; Hanna Trolle; [2018]
  Nyckelord :postpartum depression; women; experience; treatment; nursing;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Förlossningsdepression är en depressiv sjukdom som varar i några veckor upp till ett år efter en förlossning och som drabbar 10 - 15 procent av nyblivna mammor. Förlossningsdepression påverkar mammans livskvalitet och ökar risken för att bli deprimerad igen senare i livet. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av fysisk aktivitet på patienter med fatigue inom palliativ vård : EN LITTERATURÖVERSIKT

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Måns Persson; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; Palliative care; Fatigue; The theory of Orem; Fysisk aktivitet; Palliativ vård; Fatigue; Orems teori;

  Sammanfattning : Background: Palliative care is initiated when a patient suffers from incurable disease. The care aims to improve or maintain the quality of life experienced by the patient and relatives. A common symptom in palliative care is fatigue. Fatigue means tiredness that does not improve by rest. LÄS MER

 5. 5. Att leva med pacemaker : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Jansson; Martina Bodin; [2017]
  Nyckelord :Dagligt liv; hälsorelaterad livskvalitet; litteraturöversikt; pacemaker; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 53 000 personer som lever med pacemaker. Att vara beroende av pacemaker kan ha stor inverkan på personens liv. Sjuksköterskan har som roll att ge personcentrerad omvårdnad genom att se till varje individs egna upplevelser av hälsa och ohälsa. LÄS MER