Sökning: "livslångt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade orden livslångt lärande.

 1. 1. DEN DIGITALA FOLKHÖGSKOLAN? - En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therese Winqwist; [2018-07-04]
  Nyckelord :digitalisering; digitaliseringsprocess; digitaliseringsstrategi; folkhögskola; folkbildning; skolledare; rektor; folkhögskolerektor; livslångt lärande;

  Sammanfattning : The focus of this Master’s thesis is on how principals at folk high schools view digitizing processes. The purpose of the study is based on an increasing demand for research within popular education (Swe folkbildning).Five principals from folk high schools have taken part in qualitative interviewing. LÄS MER

 2. 2. Att stimulera autonomin hos elever kring fysisk aktivitet ur ett livslångt perspektiv : lärares erfarenhet, i ämnet Idrott och Hälsa, om goda förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alfred Shemweta; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; sport and health; behavioral change; autonomy; learning; developmental psychology.; Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; beteendeförändring; autonomi; lärande; utvecklingspsykologi.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta är en kvalitativ intervjuundersökning i form av fokusgruppsdiskussioner som innehåller åtta respondenter. Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar lärare i ämnet Idrott och Hälsa i dagsläget anser vara goda för att stimulera autonomin så att fysisk aktivitet, ur ett livslångt perspektiv, ska kunna ske. LÄS MER

 3. 3. Thai Students’ Expectations on Their Professional Future : With a Lifelong Learning Perspective

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Jenny Christoffersson; Irini Ioannidou; [2018]
  Nyckelord :Lifelong learning; Students; Collectivism; Individualism; Thailand; Adult learning; Professional future.;

  Sammanfattning : Lifelong learning is known and well-studied in the West, but many times the findings of studies conducted in Europe and USA are simplified to universal findings. Although the world is not that simplistic, it is often argued that the East has a more collectivistic culture while the West is leaning more towards an individualistic. LÄS MER

 4. 4. Företagskulturens betydelse för millennials arbetsmotivation : En kvalitativ studie som belyser hur värdet av företagskulturen förändras mellan olika arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Olsson; Johanna Tysell; [2018]
  Nyckelord :millennials; företagskultur; motivation; livslångt lärande; arbetslivsideal;

  Sammanfattning : Näringslivet har identifierat en problematik på dagens arbetsmarknad i hur företag ska kunna rekrytera, behålla och motivera generationen millennials. Dessa individer värdesätter andra saker hos arbetsgivaren mot tidigare generationer, främst relaterade till företagskulturen. LÄS MER

 5. 5. Fritidsgympa : En möjlighet för elever att ta ansvar, initiativ och pröva egna och andras idéer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Mevlana Ahmet; [2018]
  Nyckelord :Responsibility; initiative; participation; influence; leisure time; entrepreneurial learning; Ansvar; initiativ; delaktighet; inflytande; fritidsgympa; entreprenöriellt lärande;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsinriktade arbete inspirerades av Rönnermans (2012) aktionsforskningsspiral och syftet med arbetet var att öka elevers ansvarstagande, initiativtagande samt möjlighet att ta del av egna och andras idéer på fritidsgympan. Eleverna gavs möjligheten att planera och genomföra fritidsgympan för en elevgrupp. LÄS MER