Sökning: "livsmedel grossist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden livsmedel grossist.

 1. 1. Livscykelanalys av svenskproducerad trindsäd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Sanna Krüger Persson; [2019]
  Nyckelord :baljväxter; miljöpåverkan; humankonsumtion; livsmedel;

  Sammanfattning : Svenskproducerad trindsäd analyserades med hjälp av metoden livscykelanalys (LCA) för att undersöka produktionens miljöpåverkan samt identifiera de delar av produktionen som bidrar mest till miljöpåverkan. Trindsäd är baljväxter som odlas fram till mogen skörd, dvs de tröskas när de är torra. LÄS MER

 2. 2. Mer än bara kött : en studie om mervärden och kommunikation vid direktförsäljning av köttlådor

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristin Halvarsson; [2017]
  Nyckelord :köttlådor; mervärde; kommunikation; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka värden som producenter av köttlådor uppfattar som viktigt i sina kundkontakter. Mervärden har kategoriserats efter hur kunden uppfattar olika värden. I studien beskrivs hur kommunikationen mellan konsument och producent sker. LÄS MER

 3. 3. Lägre förvaringstemperatur för kylda livsmedel : en väg mot ökad hållbarhet och minskat matsvinn i butiker?

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Sanna Lindberg; [2015]
  Nyckelord :matsvinn; livsmedel; temperatur; hållbarhet; datummärkning;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett aktuellt problem som behöver minskas i alla led av livsmedelsked-jan. Varje år slängs ungefär en miljon ton mat i Sverige, varav butiks- och grossist-led står för ca 70 000 ton. Förlängd hållbarhet skulle kunna vara en väg mot ett minskat svinn. LÄS MER

 4. 4. Tomatens öde - En kartläggning av matsvinn i primärproduktionen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sara Andersson; [2013]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : It is estimated that between 30 and 50 percent of the food produced in the world annually will never be consumed by humans. The fact that significant amounts of food are lost or thrown away in the food supply chain is not just an environmental issue; above all it is a huge problem because many people in the world do not have access to food. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer styr ICA-butikens leverantörsval? : en fallstudie av fem ICA-butiker i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elena Ahlbin; Nina Rakic; [2013]
  Nyckelord :leverantörsval; återförsäljare; grossist; marknadsföring; ICA-butik;

  Sammanfattning : Som slutkonsument är det inte alltid lätt att förstå varför en butik erbjuder ett visst produktsortiment och kunderna har sällan insyn i vad som styr och påverkar dagligvaruhandelns utbud av varor. Uppsatsen syftar till att ta reda på hur butiker resonerar när de väljer sina leverantörer och vilka faktorer som styr deras val. LÄS MER