Sökning: "livsmedel svinn"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden livsmedel svinn.

 1. 1. Dokumentation av matavfall med hjälp av röstinmatning : En studie om röstinmatning skulle kunna ersätta papper och penna som mätmetod för matsvinn

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elisabeth Chen; Hîvron Stenhav; [2020]
  Nyckelord :Food Waste; Behaviour Change Wheel; Behaviour Change Techniques; voice command; Attiny85; Arduino Uno.;

  Sammanfattning : The first part of the report reads up on food waste and makes account for how to reduce food waste in households by documenting it. The goal of this project is to examine how a measure of method consisting of voice commands is working as compared to a classic method of measurement with paper and pen. LÄS MER

 2. 2. Vinn mot svinn - En studie som belyser hur producenter kan hjälpa konsumenter att minska sitt omfattande matsvinn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lisa Erichs; Amelie Hansson; [2020]
  Nyckelord :matsvinn; datummärkning; förpackningar; livsmedel; producentansvar; förvaring; hållbarhetsdatum; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nature has provided us with delicious and nutritious food for many years. It is estimated that one third of all edible food is wasted globally. This means a substantial loss of resources. Consumers are unaware of the great amount of avoidable food waste that is created from household consumption and the environmental impact it has. LÄS MER

 3. 3. Minska svinn av frukt och grönsaker genom produktdesign

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Vivika Ekman; [2019]
  Nyckelord :Produktdesign; Industrial design; Food waste; Matsvinn; Hållbar utveckling; Sustainable development; Prevention; Household; Hushåll; Förebygga; Behavior; Beteende; Konsumtion; Consumption;

  Sammanfattning : Av all mat som produceras slängs ca en tredjedel, av det beräknas upp till 50% vara svinn. Svinn är onödigt matavfall, sådant som hade kunnat ätas om det hanterats annorlunda. Exempelvis en grönsak som blivit möglig. LÄS MER

 4. 4. Den fula grödans öde - En studie om svinn av grödor i primärproduktionen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sofia Dahling; Kajsa Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Primärproduktion; Standardiserade regelverk; Matsvinn; Livsmedelskedja; Primärproducent; Konsument; Systemteori;

  Sammanfattning : En av människans stora utmaningar för att kunna säkerställa framtidens matbehov är inte att använda mer investeringar och fysiska insatser för att öka livsmedelsproduktionen, utan istället att ta vara på den mat som slängs och minska den ineffektivitet som råder. Svinn av mat och livsmedel leder till ett ökande förbrukade naturresurser, utsläpp samt ekonomiska förluster. LÄS MER

 5. 5. EN STUDIE OM MATSVINN HOS KONSUMENTER SOM HANDLAR FÄRDIGA MATKASSAR ONLINE

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Oscar Rosdahl; Carl Åberg; [2018]
  Nyckelord :matsvinn; matkassar; matkasse; food waste;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Hushållen står idag för den största mängden matsvinn och andelen livsmedelsinköp online ökar för varje år. En stor del av konsumenternas livsmedelsinköp online är matkassar bestående av färdiga middagslösningar med recept och tillhörande livsmedel. LÄS MER