Sökning: "livsmedelsberedskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet livsmedelsberedskap.

 1. 1. Agrar planering för ökad livsmedelsberedskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gabriella Croneborg; [2019]
  Nyckelord :agrar planering; beredskapsplanering; fysisk planering; jordbruk; livsmedelsberedskap; resiliens; självförsörjning;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning. I arbetet diskuteras Sveriges självförsörjningsgrad och hur det svenska lantbruket och Sveriges markanvändning bör ändras för att kunna upprätthålla primärproduktionen under en eventuell avskärmning från omvärlden i händelse av kris eller krig. LÄS MER

 2. 2. Livsmedelsberedskap i samverkan : om ansvar, roller och styrideal

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :livsmedelsberedskap; totalförsvar; privat-offentlig samverkan; metagovernance; collaborative governance; collaborative crisis management;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det pågående arbetet med att bygga upp en livsmedelsberedskap i Sverige i samverkan med privata aktörer i livsmedelsbranschen. Syftet är att analysera de styr- och organisationsmodeller kring samverkan som tillämpas av centrala offentliga aktörer i detta arbete. LÄS MER

 3. 3. Om allt går åt skogen : organiseringen av den svenska livsmedelsberedskapen och skogsmiljöernas bidrag ur ett kapacitetsperspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Larsson; [2018]
  Nyckelord :livsmedelsberedskap; kapacitetsteori; skogliga livsmedelsresurser; beredskap; civilt försvar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organiseringen av den svenska livsmedelsberedskapen ser ut. Bakgrunden till detta är att Sverige för första gången sedan början av 2000-talet har påbörjat återuppbyggnaden av ett civilt försvar, där livsmedelsberedskapen är en aspekt att ta hänsyn till. LÄS MER

 4. 4. Farming for food security : a critical study on the transition to post-fossil agriculture in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ebba Ulfbecker; [2018]
  Nyckelord :agricultural politics; food security; resilience; transition; climate mitigation; agroecology; sustainable intensification; the Rural Development program; contingency; rural development; discourse analysis; policy analysis;

  Sammanfattning : This thesis addresses the preconditions to achieve a transition to fossil free agriculture in Sweden, to increase farm-level resilience and food security. Swedish agriculture is today highly dependent on imported fossil-based inputs, such as diesel, agrochemicals and protein feed. LÄS MER

 5. 5. Farming in case of crisis : farmers’ political trust and the social contract for food security in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Sollén Norrlin; [2016]
  Nyckelord :Farmers; social contract; political trust; responsibility; food security; cooperation; crisis preparedness; civil defense;

  Sammanfattning : This thesis addresses the role of agriculture and Swedish national food security in the event of a crisis in the food chain. The focus is on farmers' political trust and the relationship between farmers and government, mainly regarding crisis management. LÄS MER