Sökning: "livsmedelsbutik"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet livsmedelsbutik.

 1. 1. Vad vet vi som konsumenter egentligen om probiotika? – En enkätstudie om probiotiska livsmedel och konsumenters medvetenhet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emil Gustafsschöld; Fabian Ruff; [2019-08-14]
  Nyckelord :Hälsopromotion; Hälsopåståenden; Konsumtion; Marknadsföring; Probiotika;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Agneta SjöbergAntal sidor: 34Termin/år: Vt 2019.... LÄS MER

 2. 2. Vem väljer vad du köper? : En undersökning av grafisk design i livsmedelsbutiken.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Michael Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Grafisk design Visuell kommunikation Livsmedelsbutik Skyltar Kundpåverkan;

  Sammanfattning : Denna undersökning handlar om hur konsumenten möts och påverkas av visuell kommunikation i livsmedelsbutiken. För att komma närmare svaret på dessa frågor har en fotodokumentation genomförts med en efterföljande analys av ett urval bilder, för att ge en bild av vad det är konsument möts av. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering och jämförelse av CO2-kylsystem i en livsmedelsbutik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Maria Lööf; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Supermarket refrigeration systems are large emitters of high GWP refrigerants, and due to the Montreal protocol and F-gas regulation, which aim to phase out high GWP refrigerants, refrigeration systems with alternative refrigerants must be implemented in order to secure climate friendly and efficient refrigeration. One increasingly more popular alternative is transcritical refrigeration systems using only CO2 as a refrigerant. LÄS MER

 4. 4. Varumärkets kraft - Hur konsumenter kan ge uttryck för sin identitet genom val av varumärken i en livsmedelsbutik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Tersmeden; Annika Karlsson; Célie Willborg Svensson; [2019]
  Nyckelord :Identitet; Varumärke; Produkt; Konsumtion; Livsmedelsbutik; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Doftens påverkan : En kvantitativ studie om multi-sensorisk marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Juwono; Ebba Malmstedt; [2019]
  Nyckelord :sinnesmarknadsföring; impulsköp; multi-sensorisk stimuli; doftkännedom; S-O-R modellen; köpbeteende;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft kopplat till en given produkt påverkar konsumentens köpbeteende i form av köpvolym och impulsköp. Vidare undersöker även studien hur konsumentens uppmärksammande av visuellt stimuli kopplat till produkten påverkar doftkännedomen. LÄS MER