Sökning: "livsmedelsinspektör"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet livsmedelsinspektör.

 1. 1. Låt inte maten tysta mun : En intervjustudie kring bemötande, brister och förbättringsmöjligheter mellan restaurangverksamheter och tillsynsmyndigheter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Johan Hoffstedt; Rebecca Miss; [2018]
  Nyckelord :Food controls; Food inspector; Restaurant; Relationship; Dissemination of information; tillsyn; livsmedelsinspektör; restaurang; relation; informationsspridning;

  Sammanfattning : Food controls of restaurants are an important part of the work on environment and health at the environmental offices in Norrköping and Linköping municipality in Sweden. This is a study written by Johan Hoffstedt and Rebecca Miss at Linköping University. LÄS MER

 2. 2. En studie av interaktionen vid livsmedelskontroll : Ett intersektionellt perspektiv på mötet mellan livsmedelsinspektörer och restaurangägare och -personal

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Helga Holmgren; Parisa Meidanipour; [2016]
  Nyckelord :food inspector; interaction; power; intersectionality; face; livsmedelsinspektör; interaktion; makt; intersektionalitet; fasad;

  Sammanfattning : Food inspection is a part of the Environment Department in Stockholms stad. Their work, among other things, involves inspections of restaurants in different areas of Stockholm. An important part of the working process is the importance of inspectors managing to work professional and impartial. LÄS MER

 3. 3. Egenkontroll i livsmedelsbranschen utifrån verksamheternas perspektiv : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Gustav Jönsson; Hanna Lindhé; [2014]
  Nyckelord :self-monitoring; food hygiene; laws on food safety; hygiene education; food risk; food inspection; egenkontroll; livsmedelshygien; livsmedelslagstiftning; hygienutbildning; riskfylld mat; livsmedelskontroll;

  Sammanfattning : Verksamhetsutövare inom livsmedelsbranschen har ett ansvarar för att den mat som producerats är säker. År 2009 gjordes ändringar i den svenska livsmedelslagen där bland annat kraven försvann på att verksamhetsutövare måste ha skriftliga rutiner och dokumentation (Lindblad, Westöö, Lindqvist, Hjertqvist & Andersson, 2009). LÄS MER

 4. 4. Förbättringsmöjligheter gällande kommunikation, bemötande och tydlighet bland livsmedelsinspektörer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Johanna Innala; [2014]
  Nyckelord :Livsmedelskontroll; livsmedelsinspektör; livsmedelsföretagare; förbättringsmöjligheter.;

  Sammanfattning : Bakgrund Livsmedelslagen bygger på livsmedelssäkerhet för att skydda konsumenternas hälsa och ligger till grund för livsmedelsinspektörernas arbete och livsmedelsföretagarnas verksamheter. Tidigare studier visar att många livsmedelsföretagare var nöjda med livsmedelsinspektörernas arbete men att de också såg många tänkbara förbättringsmöjligheter i livsmedelskontrollen. LÄS MER

 5. 5. Tillsynsmetodik inom kommunalt miljö- och hälsoskydd

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Katarina Horn af Rantzien; [2012]
  Nyckelord :Environmental health organizations; environmental health officer; methodology; legislation supervision control; Tillsynsmetodik; miljö- och hälsoskyddsinspektör; livsmedelsinspektör; miljökontor; professionalisering; kommunal tillsyn; offentlig kontroll;

  Sammanfattning : Syftet är beskriva och analysera tillsynen som arbetssätt samt att utifrån några miljö- och hälsoskyddsinspektörers tankar och erfarenheter reflektera över om det går att finna möjligheter att utveckla tillsynsmetodiken. Frågeställningar är: Vilka uppfattningar och erfarenheter har inspektörerna när det gäller tillsynsmetodiken? Hur ser de på sin yrkesroll och arbetsvillkoren? Hur tänker inspektörerna kring möjligheter och svårigheter när det gäller att utveckla inspektörsjobbet? Studien har genomförts med hjälp av intervjuer, observationer och observationsschema. LÄS MER