Sökning: "livsmedelsutbud"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet livsmedelsutbud.

 1. 1. Motsägelsefullt hälsobudskap inom idrotten?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Matilda Karlsson; Olivia Nilsson; [2018-08-15]
  Nyckelord :idrottsanläggning; livsmedelsutbud; näringstäthet; nordiska näringsrekommendationer; café;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet- KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Mia PrimAntal sidor: 37Termin/år: Vt 2018Examinator: Mia Prim.... LÄS MER

 2. 2. Offentliga miljöer – Hur de underlättar alternativt försvårar människors hälsofrämjande livsmedelsval

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Martin Holmberg; [2012]
  Nyckelord :Livsmedelsval; Offentlig; miljö; Matvanor; Hälsosam; Övervikt. ;

  Sammanfattning : Ett av de viktigaste folkhälsomålen som finns i både Sverige och i världen är våra försämrade matvanor. Under de senaste decennierna har övervikt och fetma ökat konstant. Insatser för att förbättra situationen har ofta grundats i kunskapsökning. LÄS MER