Sökning: "livsmedelsval"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet livsmedelsval.

 1. 1. Changes in food choice during a weight loss trial with dietary treatment in postpartum women with overweight or obesity

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Jennie Maley; [2018-10-10]
  Nyckelord :Postpartum; food choice; overweight; obesity; diet intervention; weight loss; postpartum; livsmedelsval; övervikt; fetma; kostintervention; viktminskning;

  Sammanfattning : Titel:Förändringar i livsmedelsval under en viktminskningsstudie medkostbehandling bland kvinnor med övervikt eller fetma efter graviditetKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Ena HuseinovicExaminator: Frode SlindeNyckelord:postpartum, livsmedelsval, övervikt, fetma, kostintervention,viktminskningBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen och är riskfaktorer för sjukdomarsåsom hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Graviditet kan orsaka övervikt eftersomen del kvinnor har stor viktökning under graviditeten och behåller viktökningen efterförlossning. LÄS MER

 2. 2. Klimatpåverkan från snacks och sötsaker – en enkätstudie som jämför inställningen i olika miljöfrågor hos studenter inom naturvetenskap och ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emma Lina Svensson; [2018]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; växthusgaser; godis; läsk; koldioxidekvivalenter;

  Sammanfattning : Människan bidrar med en stor klimatpåverkan som ger upphov till bland annat klimatförändringar vilka har börjat påverka natur, djur och människor. Livsmedelsindustrin orsakar till följd av våra konsumtionsvanor stor klimatpåverkan. Många studier har visat att stor påverkan kommer från kött- och mejeriprodukter. LÄS MER

 3. 3. Lokala livsmedelssystem : en litteraturstudie om återlokalisering av livsmedelssystemet

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ghufran Mahmood; [2018]
  Nyckelord :lokala livsmedel; återlokalisering; livsmedelssystem;

  Sammanfattning : Mycket av jordens naturresurser går åt till att producera våra livsmedel. För att kunna förstå och påverka våra livsmedelsval krävs kunskaper om hur de har producerats, dess ursprung och dess effekter på olika aspekter av samhället. LÄS MER

 4. 4. Hälsoskatt på livsmedel i Sverige : Kan en riktad skatt mot skadliga fetter styra konsumtionen mot mer hälsosamma livsmedelsval?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Petra Segerbrant; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om ekonomiska styrmedel kan påverka konsumtionen av livsmedel som innehåller en hög andel mättat fett och transfetter samt om konsumtionen kan riktas mot mer hälsosamma livsmedelsval och därigenom förbättra folkhälsan. Datamaterialet som ligger till grund för analysen är aggregerat tidsseriedata över konsumtion, livsmedelsförsäljning och konsumentprisindex. LÄS MER

 5. 5. Drivkrafter bakom matkonsumtion : En enkätundersökning om drivkrafter bakom vuxna svenskars livsmedelsval och ätbeteenden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Sofie Gabrielsson; Jonas Karlson Bobits; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förståelse för de drivkrafter som påverkar vuxnas livsmedelsval och ätbeteende kan leda till nya tillvägagångssätt för att främja hälsosamma matvanor. Tidigare studier med The Eating Motivation Survey (TEMS) har främst fokuserat på validering av enkäten och mindre på de bakomliggande faktorers inverkan såsom kön, boendeort, ansvar för matinköp och matlagning. LÄS MER