Sökning: "livsmedelsval"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet livsmedelsval.

 1. 1. Kostvanor hos ungdomar på fotbollsgymnasium

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet

  Författare :Malin Sjöbäck; Mathilda Enström; [2019]
  Nyckelord :Health promotion; Theory of planned behavior; eating habits; Swedish Olympic Committee s diet recommendations; young soccer players; Hälsopromotion; teori om planerat beteende; kostvanor; Svenska Olympiska Kommitténs kostrekommendationer; unga fotbollsspelare.;

  Sammanfattning : Idrottande ungdomar gör inte alltid hälsosamma matval och rätt näring är en förutsättning för att orka de fysiska kraven som ställs på fotbollsspelare. Syftet med studien var att kartlägga kostvanor hos ungdomar på fotbollsgymnasium och jämföra resultaten med Svenska Olympiska Kommitténs kostrekommendationer. LÄS MER

 2. 2. Klimatpåverkan från snacks och sötsaker – en enkätstudie som jämför inställningen i olika miljöfrågor hos studenter inom naturvetenskap och ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emma Lina Svensson; [2018]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; växthusgaser; godis; läsk; koldioxidekvivalenter;

  Sammanfattning : Människan bidrar med en stor klimatpåverkan som ger upphov till bland annat klimatförändringar vilka har börjat påverka natur, djur och människor. Livsmedelsindustrin orsakar till följd av våra konsumtionsvanor stor klimatpåverkan. Många studier har visat att stor påverkan kommer från kött- och mejeriprodukter. LÄS MER

 3. 3. Gör du något för din tarmflora? : Människors medvetenhet om goda tarmbakterier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Ebba Westin; Hanna Wrannvik; [2018]
  Nyckelord :Tarmflora;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagsläget finns mycket forskning om tarmflorans koppling till vår hälsa, däremot finns begränsat med forskning om hur insatta konsumenter är i frågan. Syfte Syftet med studien var att undersöka människors medvetenhet om tarmflora och om de gör aktiva val för att förbättra sin tarmflora. LÄS MER

 4. 4. Lokala livsmedelssystem : en litteraturstudie om återlokalisering av livsmedelssystemet

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ghufran Mahmood; [2018]
  Nyckelord :lokala livsmedel; återlokalisering; livsmedelssystem;

  Sammanfattning : Mycket av jordens naturresurser går åt till att producera våra livsmedel. För att kunna förstå och påverka våra livsmedelsval krävs kunskaper om hur de har producerats, dess ursprung och dess effekter på olika aspekter av samhället. LÄS MER

 5. 5. Hälsoskatt på livsmedel i Sverige : Kan en riktad skatt mot skadliga fetter styra konsumtionen mot mer hälsosamma livsmedelsval?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Petra Segerbrant; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om ekonomiska styrmedel kan påverka konsumtionen av livsmedel som innehåller en hög andel mättat fett och transfetter samt om konsumtionen kan riktas mot mer hälsosamma livsmedelsval och därigenom förbättra folkhälsan. Datamaterialet som ligger till grund för analysen är aggregerat tidsseriedata över konsumtion, livsmedelsförsäljning och konsumentprisindex. LÄS MER