Sökning: "livspusslet"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet livspusslet.

 1. 1. Vem kan lägga livspusslet? : “Man är ju van att pussla, det är väl vad som sker i allas liv egentligen.“En kvalitativ studie om pars upplevelser av livspusselproblematiken

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Madeleine Blomqvist; Emilie Toro Hartman; [2018]
  Nyckelord :Work-life balance; doing gender; gender; negotiating; family; life-puzzle;

  Sammanfattning : In line with the boundless working life, it has become increasingly difficult to create a balance between working life and personal life. The Swedish expression “life-puzzle” and how we are able to create enough time has become a central part of the public debate. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors chefskarriärer : Tänkbara hinder och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för arbetsliv; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för arbetsliv

  Författare :Linnéa Olsson; Marika Tossavainen; [2018]
  Nyckelord :Chefskap; identitet; jämställdhet; kvinnor; ledarskap; normer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva, tolka och förstå olika aspekter och sammanhang som kan påverka kvinnors chefskarriärer. Avsikten var att ta reda på vilka eventuella orsaker som kan ligga bakom varför kvinnor är underrepresenterade i organisationers högsta positioner. LÄS MER

 3. 3. Det ständiga livspusslet : - En kvalitativ studie om butiksanställdas upplevelse och hantering av work-life balance och emotioner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dennis Hedebrand; Kristoffer Löwdin; [2018]
  Nyckelord :Work-life balance; tillgänglighet; emotioner; socialt stöd;

  Sammanfattning : Butiksanställda idag behöver ständigt vara tillgängliga för såväl arbetsgivare och kunder som för familj från tidig morgon till sen kväll vilket kan påverka deras balans mellan arbetsliv och privatliv. Syftet med undersökningen är att bättre förstå hur butiksanställda upplever och hanterar work-life balance och se om den ständiga tillgängligheten kan påverka deras work- life balance. LÄS MER

 4. 4. Det är som att någon sätter fram en godisskål, då kan jag ju inte låta bli! Om privat internetanvändning och utförande av andra icke-arbetsrelaterade aktiviteter under arbetstid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hillevi Hansson; Kirsi Mättö; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; SM-policy; Nomofobi; FOMO; arbetstid; fritid;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka såväl inställningen till privat internetanvändning och andra icke-arbetsrelaterade aktiviteter på arbetstid, som inställningen till arbete under fritiden. Undersökningen genomfördes på en kommunikationsbyrå i Malmö och materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Att få livspusslet att gå ihop. : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars hälsa i relation till arbets- och familjelivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Lindgren; [2018]
  Nyckelord :health; imbalance; kindergarten parents; qualitative method; stress; work life; arbetsliv; hälsa; kvalitativ metod; obalans; småbarnsföräldrar; stress;

  Sammanfattning : Stressrelaterade besvär ökar och familjelivet har en betydande roll för att bidra till individens hälsa. Det är av vikt att öka medvetenheten om en god balans mellan arbetsliv och familjeliv för att åstadkomma en god hälsa. LÄS MER