Sökning: "livsstilsendring"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet livsstilsendring.

 1. 1. Vellykket livsstilsendring handler om utvikling av motivasjon, ferdigheter og evne til selvregulering.

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Mirjam Lien Smedsrød; [2012]
  Nyckelord :Behavior Change; Obesity; Interventions; Lifestyle; Treatmen; atferdsendring; overvekt; intervensjoner; livsstil; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Forekomsten av overvekt og fedme er økende i de nordiske landene og iverden forøvrig. Utviklingen er bekymringsfull fordi den bringer med seg uhelse og alvorlig sykdom. Ulike virkemidler er tatt i bruk for å løse problemene forårsaket av overvekt og inaktivitet. Samtidig prøver man å påvirke til endret helseatferd. LÄS MER

 2. 2. Leger som folkehelsearbeidere, praksisendring mot et helsefremmende perspektiv? : En studie med fenomenografisk tilnærming

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Jørgen Storebakken; [2010]
  Nyckelord :GPs; Life Style Change; Lifestyle Intervention; Health Promotion; Phenomenography; allmenpraktiserende leger; livsstilsendring; livsstilsintervensjon; helsefremmende arbeid; fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrunn: I senere år har det blitt en økende oppmerksomhet påforebygging av sykdom gjennom helsefremmende tiltak i forhold til livsstilsendring. Allmennprakitiserende leger er viktige samarbeidspartnere. Studier viser at en relativt liten del av befolkningen mottar slik rådgivning. LÄS MER