Sökning: "livsstilsförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade ordet livsstilsförändring.

 1. 1. Motivation till livsstilsförändring hos patienter med prediabetes : -en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jenny Prankster; Stina Shala; [2020]
  Nyckelord :prediabetic state; health behavior; motivation; nurse; nursing; prediabetes; livsstilsförändring; motivation; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to illuminate what motivates prediabetic patients for lifestyle change. Method: A systematic review was performed according to the method by SBU (2014). Scientific articles were searched in the databases of PubMed and CINAHL. Twelve articles were chosen and were reviewed for quality in line with the review templates from SBU. LÄS MER

 2. 2. Egenvård vid diabetes typ 2 : Ur patientperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Fartun Mohamed; Tuan Tran; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; egenvård; litteraturöversikt; livsstilsförändringar; patienten; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 drabbar vanligtvis personer i medelåldern men de senaste åren hade det förekommit hos barn och yngre personer. Det är en kronisk sjukdom som går att hantera med hjälp av egenvård. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans stöd till patienter med fetma : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sheima Moradzada; Johanna Westrup; [2020]
  Nyckelord :fetma; hälsa; primärvård; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en kronisk sjukdom som ökar i Sverige. Komplexiteten bakom sjukdomen är stor, samtidigt som nationella riktlinjer för behandling av sjukdomen saknas. Sjuksköterskans insatser till patienter med fetma varierar, dock berör en stor del av insatserna viktnedgång. LÄS MER

 4. 4. En match för livet : Att beskriva patienters upplevelser av att genomföra livsstilsförändringar vid diabetes typ 2.

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Charlie Johnsson; Katarina Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :diabetes typ 2; egenvård; fysisk aktivitet; kost; livsstilsförändringar; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folkhälsosjukdom som har ökat markant i världen. Kroppen har svårt för att reglera och hålla sockerhalten i blodet vid diabetes typ 2. En behandling kan vara livsstilsförändring i form av ökad fysisk aktivitet samt ändrade matvanor. LÄS MER

 5. 5. Motivationens betydelse för lyckad kostförändring vid viktnedgång : En kvalitativ intervjustudie över individuella förändringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Katarzyna Murawiak; Mia Wijk; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Antalet överviktiga människor har ökat i Sverige och Folkhälsomyndigheten har bekräftat att vi idag har över 50 procent med övervikt eller fetma. Syftet med studien var att undersöka vad motivationen har varit för olika individer som lyckats med viktnedgång vid kostförändring och vilka hinder de haft på vägen, samt att ta reda på vilka emotionella faktorer som påverkat den processen. LÄS MER