Sökning: "livsstilsförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 358 uppsatser innehållade ordet livsstilsförändring.

 1. 1. Hur kan vi hjälpa dig? : En litteraturöversikt om stödinsatser vid livsstilsförändringar hos individer med diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Gran; Emily Ney; [2021]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; patientens erfarenhet; livsstilsförändring; patientutbildning; omvårdnad; stöd; egenvård; hälsobeteende;

  Sammanfattning : Background: An unbalanced type 2 diabetes mellitus leads to rising blood sugar levels. To achieve balance in blood sugar values ​​and reduce the risk of complications, self-care is an important factor. In self-care, lifestyle change has a central role. LÄS MER

 2. 2. Att följa livsstilsråd efter hjärtinfarkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linda Frank; Beatrice Hägg; [2021]
  Nyckelord :Följsamhet; Hjärt-kärlsjukdom; Litteraturöversikt; Livsstilsförändring; Upplevelser; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen bland hjärt-kärlsjukdomar där ärftlighet, ålder, fysisk inaktivitet, kost, rökning och alkohol kan öka risken för en ny hjärtinfarkt. För att kunna ändra livsstilsvanor behövs motivation, kunskap och en medvetenhet om hur livsstilsvanorna påverkar hälsan. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Eriksson; Sofi Bladlund; [2021]
  Nyckelord :Experience; health transition; information; type 2 diabetes.; Diabetes typ 2; information; livsstilsförändring; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en utav de vanligaste folksjukdomarna både i Sverige och globalt. Sjukdomen uppmärksammas långt efter att personen drabbats. Därmed har också diabetes typ 2 ökat senaste decennierna vilket i sin tur kan leda till svåra komplikationer och förtidig död. LÄS MER

 4. 4. Att ge omvårdnad till patienter med kronisk njursjukdom : Ur sjuksköterkans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Johansson; Mikaela Strid Lewander; [2021]
  Nyckelord :Erfarenhet; kronisk njursjukdom; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterskans roll; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursjukdom (KNS) anses vara ett världshälsoproblem som kännetecknas av en smygande och irreversibel försämring i njurarnas funktion att rena blodet från avfallsämnen. Det krävs ofta en radikal livsstilsförändring hos patienten med KNS och associeras bland annat med en stress och förlorad frihet. LÄS MER

 5. 5. Vuxna patienters motivation till livsstilsförändring vid diabetes typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Nyström; Linnéa Widdas; [2021]
  Nyckelord :motivation; lifestyle change; type 2 diabetes; motivation; livsstilsförändring; diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 ökar kraftigt världen över, där förändrade levnadsvanor är en bidragande faktor till utvecklingen. Motivation krävs för att kunna genomgå livsstilsförändringar och därmed behandla diabetes typ 2 och dess komplikationer. LÄS MER