Sökning: "livsstilsintervention"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet livsstilsintervention.

 1. 1. Benstyrka och självskattad psykisk hälsa tolv månader efter start av livsstilsintervention med gruppträning för patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Victor Karlsson Valentin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av en arbetsplatsbaserad hälsosatsning på kommunala förvaltningar i Blekinge : En kvantitativ interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sandehag Jannie; Nilsson Malin; [2018]
  Nyckelord :Folkhälsa; Fysisk aktivitet; Hälsa på arbetsplatsen; Livsstilsintervention;

  Sammanfattning : Inledning: Regeringens folkhälsopolitik syftar till att förmedla kunskap och insikt vilket gör det möjligt för människor att kunna utveckla de färdigheter som krävs för en hälsosam livsstil. När det gäller förändringar på den egna livsstilen behöver man investera tid och resurser för att uppnå sina mål. LÄS MER

 3. 3. Förändringen av metabola riskfaktorer efter en veckas livsstilsintervention : En analys av kohorten deltagare vid steps4life hälsoveckor

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristoffer Sandström; [2018]
  Nyckelord :Wellness program; risk factors; vegetarian diet; physical activity; lifestyle; Hälsofrämjande arbete; hälsorisker; vegetarisk kost; fysisk aktivitet; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Förekomsten av högt blodtryck, högt BMI och förhöjda blodfetter är mycket vanlig både på global nivå och i Sverige och bidrar årligen till en stor del av sjukdomsbördan. Dessa metabola riskfaktorer är orsaken till flera allvarliga sjukdomar och förtidig död. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelser av distriktssjuksköterskans uppföljning efter obesitasoperation : "Distriktssköterskan fokuserar på diabetes när jag fokuserar på andra problem"

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Niclas Björnfot; Maria Högfeldt; [2017]
  Nyckelord :fetma; livsstilsförändringar; stöd; uppföljning; obesitasoperation; diabetes;

  Sammanfattning : Livsstilsrelaterad ohälsa drabbar allt fler i form av övervikt eller fetma med diabetes, högt blodtryck, ledvärk, ökad infertilitet och sömnapné som följd. Operation av fetma (obesitasoperation eller bariatrisk kirurgi) har de senaste åren vetenskapligt bevisats som en effektiv behandlingsmetod men studier visar samtidigt behov av långsiktig, god uppföljning. LÄS MER

 5. 5. Magra mejeriprodukter kan sänka systoliskt blodtryck, men förbättrar inte andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom – en jämförelse mot kolhydratrika livsmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Stina Ramne; Johanna Reims; [2016-06-15]
  Nyckelord :mejeriprodukter; mjölkprodukter; hjärtkärlsjukdom; hypertoni; blodtryck; blodfetter; lipoproteiner; RCT; crossover; dairy products; milk products; cardiovascular disease; hypertension; blood pressure; blood lipids; lipoproteins;

  Sammanfattning : Title: Low fat dairy products reduces systolic blood pressure, but does not improveother risk factors for cardiovascular disease – a comparison to carbohydraterich foodsAuthor: Stina Ramne and Johanna ReimsSupervisor: Anna WinkvistExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: May 25, 2016BackgroundCardiovascular disease is the most common cause of death in the world. Blood pressure andblood lipids are two important factors for cardiovascular health that can be altered by diet. LÄS MER