Sökning: "livsstilsmagasin"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet livsstilsmagasin.

 1. 1. Maskulinitet i livsstilsmagasin: en studie på hur konsumenten konstrueras i artiklar om skönhet i King och Elle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Ted Jansson Wallace; [2020]
  Nyckelord :genus; livsstilsmagasin; skönhetsvård; maskulinitet; maskulinitetsstudier; diskursanalys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka om och hur maskulina identiteter skapas i texter om skönhetsvård i samtida manliga livsstilsmagasin genom att jämföra hur den tänka läsaren/konsumenten skapas i svenska King och Elle, två modemagasin som riktar sig mot män respektive kvinnor. Den undersöker även om tidningen King använder strategier för att distansera sig från den feminint präglade diskursen om skönhetsvård, något som setts i tidigare studier. LÄS MER

 2. 2. Olika nyanser av den sexuella kvinnan : En studie om hur kvinnlig sexualitet framställs på Baaam.se

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Clara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sex; Sexuality; Young Women; Lifestyle Magazine; Representation; Critical Discourse Analysis; Gender theory; Sex; Sexualitet; Unga kvinnor; Livsstilsmagasin; Representation; Kritisk diskursanalys; Genusteori;

  Sammanfattning : Baaam is a Swedish digitized lifestyle magazine for young women that, among other things, writes about sex, sexuality and relationships. Baaam is a feminist platform that claims to be a guiding companion to young women. LÄS MER

 3. 3. Representation av kroppar : En analys av vilken representation av kvinnlighet och kroppar som syns i livsstilsmagasin riktade mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Anna Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Representation; kvinnomagasin; kroppar; normer; tjockhet; kvinnlighet; amelia; livsstilsmagasin;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilken representation av kvinnokroppar som står utanför den rådande smala kroppsnormen som presenteras i magasinet Amelia. Studien tar även upp hur synen på kvinnlighet och kroppar formas i media samt hur livsstilsmagasin är uppbyggda utifrån ett teoretiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Genus i livsstilsmagasin – bevarande eller brytande av könsstereotyper? -En semiotisk analys av svenska livsstilsmagasins visuella framställning av genus

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Ahlroth; Jasmina Beslagic; [2020]
  Nyckelord :Gender; stereotypes; masculinity; femininity; semiotics; lifestyle magazine; cover;

  Sammanfattning : In the current media landscape, visual content is an influential and contributing part in the shaping of societal attitudes, conceptions and norms about gender. The main purpose of this qualitative study is thus to research how gender is visually displayed on the cover pages of two Swedish lifestyle magazines. LÄS MER

 5. 5. Från träningstips till skönhetsingrepp : En kvantitativ innehållsanalys av budskapen på tre kvinnomagasins omslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Jäderholm; Emelia Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Gender; representation; constructivism; consumption culture; Amelia; Tara; M-magasin; body correction; health; slimming; fashion; beauty; exercize; Genus; representation; konstruktivism; konsumtionskultur; textpuff; budskap; kroppskorrigering; hälsa; bantning; mode; skönhet; träning.;

  Sammanfattning : In previous research in this field of study, the messages from the female magazines have often been aimed at bodily changes in the woman. The opinions that exist about what a woman should look like and what kind of body corrections are accepted in society is of different character. LÄS MER