Sökning: "livsstilsmagasin"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet livsstilsmagasin.

 1. 1. För unga för att vara gamla : En analys av betydelser och ideal i skönhetsannonser som riktar sig till äldre kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Madeleine Viitasalo; [2018]
  Nyckelord :multimodal analys; textkommunikation; svenska; kommunikation; reklam; reklamannonser; skönhetsannonser;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på hur reklamannonser som riktar sig till äldre kvinnor utformas för att förstå vilka betydelser och normer äldre kvinnor tillskrivs, med andra ord vilka budskap äldre kvinnor möts av i livsstilsmagasin. Syftet är också att ta reda på om dessa ideal stämmer överens med de budskap som, enligt tidigare forskning, framställs genom retoriken i tidningen M-magasin. LÄS MER

 2. 2. Könsmaktsordningen, fortfarande ett problem idagens medier? : Semiotisk bild- och textanalys av livsstilsmagasinen Veckorevyns och Café 2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Medier; könsmaktsordningen; genus; stereotyp; textanalys; semiotik; identitet; Gripsrud; Hirdman; Hall; Ekman; Gill; Connell; Freedman; Media; gender; stereotype; identity; textanalysis; semiotic analysis; Gripsrud; Hirdman; Hall; Ekman; Gill; Connell; Freedman;

  Sammanfattning : Livsstilsmagasinen Café och Veckorevyn sägs fungera som inspiration för läsaren till att förbättra sitt liv och illustrera hur kvinnor och män ska se ut och vara. Idealet som tidningarna bygger upp i bild och text är däremot endast en normativ värdering av hur kvinnor och män bör vara. LÄS MER

 3. 3. MEDIERNAS RÄVSAX - en studie av bilden av konsumtion i några svenska livsstilsmagasin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Svantesson; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpKurs:Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, GöteborgsuniversitetNivå: GrundnivåTermin/år: Vt 2017Handledare: Johanna ArnessonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 37Antal ord: 16 104Nyckelord: Livsstilsmagasin, konsumtion, framingteori, innehållsanalysSyfte: Att undersöka hur konsumtion framställs i svenska livsstilsmagasin med avseende påhur mycket konsumtion behandlas, hur bilden av den ser ut och vilken roll den spelar imagasinen.Teori: Framing, teorier om livsstilsjournalistik och representation, Burkes poetiska kategorierMetod: Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalysMaterial: Sju svenska livsstilsmagasin publicerade under 2016 och 2017Resultat: Mediebilden av konsumtion i magasinen präglas av variation och ambivalens, bådeavseende utrymme, huruvida konsumtion behandlas som ett problem, och vilkakonsekvenserna är. LÄS MER

 4. 4. “INGEN BIKINI BLIR SNYGG PÅ EN GRÖNVIT KROPP” En studie om solning och att vara solbrun i populärkulturella medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Krook; Gabriella Moberg; [2017-02-15]
  Nyckelord :Popular culture; lifestyle magazines; beauty ideals; tanning; framing;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 HPProgram och/eller kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap - PR, opinionsbildning och omvärldNivå:GrundnivåTermin/år:Ht 2016Handledare:Johanna ArnessonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:52Antal ord:18595Nyckelord:Popular culture, lifestyle magazines, beauty ideals, tanning, framingSyfte: Att undersöka hur innehållet i populärkulturella livsstilsmagasin uppmärksammar solning samt att vara solbrun.Metod: Kvalitativa innehållsanalyserMaterial: Fyra svenska populärkulturella livsstilsmagasin - Amelia, SOLO, Veckorevyn och Frida under perioden september 2015 till augusti 2016Huvudresultat: Studien kom fram till att det främst var i två sammanhang som magasinen pratade om solning och att vara solbrun, nämligen hälsa och utseende, där utseende var det dominerande. LÄS MER

 5. 5. Feminina män och... Maskulina kvinnor? : En kvalitativ interkulturell jämförelsestudie av genuskonstruktion i reklambilder i Sverige och USA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marcus Dennemark; Marcus Lewander; [2017]
  Nyckelord :Hofstede; MAS; gender theory; stereotypes; Goffman; advertising; Sweden; USA; Hofstede; MAS; genusteori; stereotyper; Goffman; reklam; Sverige; USA;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att genom en kvalitativ metod pröva tillförlitligheten i Geert Hofstedes maskulinitetsdimension (MAS). MAS förklaras ingående i uppsatsens inledande kapitel, men är en del i Hofstedes mer övergripande kulturdimensionsteori, som ämnar att förklara kulturella skillnader mellan olika länder (De Moij & Hofstede, 2010). LÄS MER