Sökning: "livstestamente"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet livstestamente.

  1. 1. Livstestamente : Ett problem för sjuksköterskor

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

    Författare :Camilla Bergström; Jenny Glimsjö; [2007]
    Nyckelord :Livstestamente; Sjuksköterska; Patient; Kunskap; Delaktighet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Idag dör omkring 90 000 människor årligen i Sverige varav 85 procent av dessa på institution eller sjukhus, kanske omgivna av högteknologisk utrustning med alla dess möjligheter att förlänga ett biologiskt liv. Livstestamente är en viljeförklaring om hur en person vill behandlas i livets slutskede. LÄS MER