Sökning: "livstid fängelse"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden livstid fängelse.

 1. 1. Livstid för mord - Ett lagförslag gällande straffskärpningar för mord och dess förenlighet med gällande principer och teorier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludwig Wikman; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; mord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The legislator has, during the last decade, tried numerous times to raise the punishment for committed murders without any remarkable success. A new proposition is under review and will probably be voted on. The proposition is to become law in the beginning of 2020. LÄS MER

 2. 2. Fängelse på livstid - normalpåföljd vid mord?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Walkenfors; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Påföljden för mord ändrades år 2009 och en mer nyanserad påföljdsmodell infördes. Tidigare hade påföljden för mord antingen varit fängelse i 10 år eller på livstid, men nu infördes istället en modell, som gav domstolarna mer utrymme att utdöma tidsbestämda fängelsestraff mellan 10 och 18 år samt på livstid. LÄS MER

 3. 3. Påföljden för mord - standardfall och normalstraff

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Stefan Olafsson; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Straffvärdet intar en central position inom det svenska straffsystemet. Det abstrakta värdet, eller straffskalan, ger en utgångspunkt för beräkningen av straffvärde. LÄS MER

 4. 4. Normalstraffet för mord - En konstitutionell analys avseende Högsta domstolens befogenheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Mik; [2016]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; statsrätt; mord; påföljd; folksuveränitetsprincipen; legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The paper examines if the Supreme Court, by not following the legislator´s intentions regarding what the normal penalty for murder should be, has exceeded its powers under the Instrument of Government. Normal penalty refers to the penalty that the courts proceed from when deciding the penal value. LÄS MER

 5. 5. Domstols riskbedömning - ett alltför stort risktagande? En studie av domstols bedömning av risk för återfall i allvarlig brottslighet vid omvandlingsprövning av livstidsstraff

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Straube; [2016]
  Nyckelord :Omvandlingslagen; livstidsstraff; fängelse på livstid; riskbedömning; formell rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; straffrätt; straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : By the passing of the Act (2006:45) on conversion of imprisonment for life (OmvL), a new system for the release of a prisoner serving life sentence was created, by enabling an entitlement to apply for conversion after having served ten years of the imprisonment. The adjudicate consists of five conversion criteria, one of which involves an assessment of whether there is a risk of a recidivism into serious crime. LÄS MER