Sökning: "livstid fängelse"

Visar resultat 21 - 22 av 22 uppsatser innehållade orden livstid fängelse.

 1. 21. Heder och Samvete-det svenska rättsystemets hantering av hedersmord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotte Westerberg; [2003]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år mördas tusentals kvinnor och flickor världen över i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportörer om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar rör det sig om runt 5000 kvinnor per år som dödas av sina manliga släktingar för att återupprätta familjens heder. LÄS MER

 2. 22. Medverkan till brott - och frågan om synen på medgärningsmannaskap har förändrats med tanke på Malexandermorden, syndikalistmordet och diskoteksbranden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Hakesjö; [2001]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De allmänna medverkansreglerna i svensk rätt finner man framför allt i BrB 23 kap. 4-5 §§. Medverkansbestämmelsen i BrB 23 kap. 4 § utvidgar kretsen av personer som kan dömas till ansvar för brott. LÄS MER