Sökning: "livstid fängelse"

Visar resultat 21 - 21 av 21 uppsatser innehållade orden livstid fängelse.

  1. 21. Medverkan till brott - och frågan om synen på medgärningsmannaskap har förändrats med tanke på Malexandermorden, syndikalistmordet och diskoteksbranden.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Emma Hakesjö; [2001]
    Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : De allmänna medverkansreglerna i svensk rätt finner man framför allt i BrB 23 kap. 4-5 §§. Medverkansbestämmelsen i BrB 23 kap. 4 § utvidgar kretsen av personer som kan dömas till ansvar för brott. LÄS MER