Sökning: "livstidsstraff"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet livstidsstraff.

 1. 1. Livstidsstraff för mord: en rättssociologisk analys av lagstiftarens argumentation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Gustav Hällgren; [2018]
  Nyckelord :Argumentationsanalys; livstidsstraff; Luhmann; mord; pro et contra; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2014, a law intended to make increased use of life sentences in murder convictions was passed by a large margin in parliament. However, during the remittance leading up to its passing, it had taken flak from the referral bodies, criticizing it for being uncalled for and ill-prepared. LÄS MER

 2. 2. Domstols riskbedömning - ett alltför stort risktagande? En studie av domstols bedömning av risk för återfall i allvarlig brottslighet vid omvandlingsprövning av livstidsstraff

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Straube; [2016]
  Nyckelord :Omvandlingslagen; livstidsstraff; fängelse på livstid; riskbedömning; formell rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; straffrätt; straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : By the passing of the Act (2006:45) on conversion of imprisonment for life (OmvL), a new system for the release of a prisoner serving life sentence was created, by enabling an entitlement to apply for conversion after having served ten years of the imprisonment. The adjudicate consists of five conversion criteria, one of which involves an assessment of whether there is a risk of a recidivism into serious crime. LÄS MER

 3. 3. Livstid i fängelse - en komparativ rättsstudie mellan svensk och dansk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Nordström; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Komparativ rätt; Livstid i fängelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats syftar till att redogöra för hur livstidsstraffet tillämpas i svensk och dansk rätt, samt att analysera likheterna och skillnaderna. Uppsatsen baseras främst på en komparativ metod för att kunna jämföra de båda ländernas tillämpning. LÄS MER

 4. 4. Vitsord, straff eller uppfostran? : Mediedebatten om uppförande- & ordningsbetyg 1953-54

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hans Gauffin; [2014]
  Nyckelord :Uppförandebetyg; Ordningsbetyg; Mediedebatt; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Mitt syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera debatten som föregick beslutet att avskaffa vitsord i uppförande- och ordning i avgångs- och examensbetygen 1954. Empirin utgörs av massmediala texter, en materialtyp som inte analyserats i tidigare forskning om efterkrigstidens reformer av uppförande- och ordningsbetygen. LÄS MER

 5. 5. Tudelad proportionalitet vid mord - Kritik av en föreslagen straffskärpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johannes Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Proportionalitet; Mord; Livstids fängelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I skrivelsen Skärpt straff för mord presenterar Justitiedepartementet ett lagförslag som syftar till att förändra tillämpningen av påföljderna för mord. Förslaget innebär att samtliga fall av mord där försvårande omständigheter föreligger ska straffas med livstids fängelse. LÄS MER